ดูหนังออนไลน์
General

น้ำท่วมเลยลดระดับ ‘ทางหลวงชนบท’ เร่งช่วยเหลือประชาชน เฝ้าระวังฝนตกซ้ำ

“น้ำท่วมเลย” ลดระดับ “ทางหลวงชนบท” เร่งช่วยเหลือประชาชน เฝ้าระวังฝนตกซ้ำ ล่าสุดมีถนนน้ำท่วม 2 สาย “ลย.3011-ทล.2108” แต่รถสัญจรผ่านได้

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทเลย (ขทช.เลย) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลยว่า ขณะนี้ได้เกิดน้ำท่วมบนถนน ทางหลวงชนบทสาย ลย.3011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 – บ้านสงเปลือย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ช่วง กม.ที่ 11 แต่รถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้

โดย ขทช.เลย ได้ดำเนินการติดป้ายเตือนและได้จัดชุดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมเลย ประจำจุดเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังได้จัดส่งรถบรรทุก เจ้าหน้าที่เข้าช่วยขนย้ายทรัพย์สินและเครื่องมือทางการเกษตร พร้อมนำน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

น้ำท่วมเลย

สำหรับสถานการณ์ น้ำท่วมเลย ในขณะนี้ ระดับน้ำเริ่มลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีฝนตกเป็นระยะ รวมทั้งเตรียมกำลังคน เครื่องจักร และอุปกรณ์คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงชนบทขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษและโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

น้ำท่วมเลย : ทางหลวง 2108 น้ำท่วม แต่ผ่านได้

รายงานข่าวจากศูนย์บริหารงานอุบัติภัย สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในเวลา 09.30 น. วันนี้ (3 ส.ค. 63) เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวง 6 จังหวัด จำนวน 6 สายทาง 6 แห่ง ในจำนวนนี้สัญจรผ่านได้ 2 แห่งและสัญจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง

สัญญาผ่านได้ 2 แห่ง

  1. จังหวัดเชียงราย 1 สาย 1 แห่ง ทล.118
  2. จังหวัดเลย 1 สาย 1 แห่ง ทล.2108

สัญจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง ได้แก่

  • จังหวัดเชียงใหม่ ทล.118 ตอน เชียงใหม่-ดอยนางแก้ว ช่วง กม.ที่ 32+260, 32+940, 39+880

ถนนสายนี้เป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย โดยสาเหตุที่สัญจรไม่ได้เกิดจากน้ำป่าไหลหลากทำให้ถนนทางเบี่ยงบริเวณก่อสร้างสะพานขาด และคาดว่าจะเปิดการจราจรได้วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้แนะนะทางเลี่ยง 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 เชียงใหม่ (ทล.11) – ลำพูน – ลำปาง(ทล.1) – พะเยา – เชียงราย

เส้นทางที่ 2 เชียงใหม่ (ทล.1001) – พร้าว (ทล.1150) – เวียงป่าเป้า (ทล.118) – เชียงราย

เส้นทางที่ 3 เชียงใหม่ (ทล.107) – ฝาง (ทล.109) – แม่สรวย (ทล118) – เชียงราย

  • จังหวัดอุตรดิตถ์ ทล.1176 ตอนท่าโพธิ์-บ้านสวน ช่วง กม. ที่ 3+855 (สะพานห้วยทรายขาว)

สาเหตุเกิดจากน้ำกัดเซาะคอสะพาน โดยอยู่ระหว่างการจัดทำทางเลี่ยงและมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

น้ำท่วมทางหลวง เชียงใหม่ เชียงราย

  • จังหวัดเลย ทล.2108 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ช่วง กม. ที่ 0+194

สาเหตุช่วง กม. ที่0+194 เป็นพื้นที่โครงก่อสร้างทางทำให้ถนนทางเบี่ยงบริเวณก่อสร้างขาด โดยคาดว่าจะเปิดการจราได้ในวันนี้

ในระหว่างนี้ แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง จากอำเภอปากชม ทล.2108 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบท ลย. 4009 ประมาณ 1.4 กิโลเมตร เลี้ยวขวา 1.8 กิโลเมตรเข้าทางหลวง 201 เพื่อไปยังจังหวัดเลย

  • จังหวัดมหาสารคาม ทล.2322 ตอนโสกขุ่น-โกสุมพิสัย ช่วง กม. ที่4+526

สาเหตุเกิดจากน้ำกัดเซาะทางเบี่ยงงานก่อสร้างสะพานขาด โดยคาดว่าจะเปิดการจราจรได้ภายในวันนี้

แนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.2322 จากอำเภอกุตรัง เลี้ยวขวาที่ กม.4+100 ผ่านการรถไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกุตรัง ระยะทาง 250 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย จากนั้นตรงไป ผ่านโรงเรียนบ้านกุตรัง ระยะทาง 700 เมตร จนถึงวัดกลางกุตรง แล้วเลี้ยวซ้าย ตรงไปอีกประมาณ 250 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ ทล. 2322 กม. 4+825 ไปอำเภอโกสุมพิสัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE