Business

คลังยัน เรียกคืน ‘เงินเยียวยา 5,000’ เฉพาะผู้สละสิทธิ์จริง ย้ำ ถ้าไม่ใช่ ไม่ต้องกังวล

กระทรวงการคลังยืนยัน กรณีเรียกคืน เงินเยียวยา 5,000 บาท นั้น เฉพาะผู้กดปุ่มสละสิทธิ์เท่านั้น  ส่วนคนที่ไม่ได้รับเงิน แต่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น โดนแจ้งให้คืนเงิน  ไม่ต้องกังวล ถ้าไม่ได้เงินจริง ก็ไม่ต้องทำอะไรเลย 

จากกรณี ที่มีผู้ได้รับหนังสือจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)โดยเนื้อหาในหนังสือ ระบุถึงการเรียกคืนเงินช่วยเหลือ จากมาตรการเยียวยา ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ทั้งที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา หรือไม่ได้ยื่นสละสิทธิ์นั้น

เงินเยียวยา 5,000 บาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสศค. ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าว เป็นขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับผู้ลงทะเบียน มาตรการเราไม่ทิ้งกัน ที่กดเมนูขอสละสิทธิ์ (ปุ่มสีชมพู) ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง ในการเรียกคืนเงินดังกล่าวให้ครบถ้วน

สำหรับกรณีที่ได้รับหนังสือทวงเงิน แต่ยืนยันว่า ไม่ได้ยื่นสละสิทธิ หรือไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ในทางปฏิบัติ เป็นไปได้ยากมาก ที่จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ หรือมีผู้อื่นดำเนินการแทน โดยที่เจ้าตัวไม่รับทราบ หรือยินยอม

เนื่องจากการสละสิทธิ จะต้องดำเนินการที่หน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งมีหลายขั้นตอน และต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน รวมทั้ง มีการยืนยันตัวตนผ่าน One Time Password หรือ OTP ที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกด้วย แต่ถ้ายืนยันว่าไม่ได้มีการลงทะเบียน ไม่ได้เงินเยียวยาจริง ก็ไม่ต้องทำอะไร

“กระบวนการเรียกเงินคืน เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคลัง และผู้ลงทะเบียน ที่รับทราบตั้งแต่ลงทะเบียนว่า ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข และมีการแจ้งยื่นขอสละสิทธิรับเงินเยียวยา ซึ่งตามกระบวนการกฎหมาย สศค.ต้องส่งหนังสือแจ้งผู้ที่กดสละสิทธิขอรับเงินเยียวยาทุกราย โดยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการส่งหนังสือไปที่อยู่ ตามที่ลงทะเบียน สำหรับผู้ที่แจ้งสละสิทธิอีกรอบ เพื่อกำชับว่าให้มาคืนเงินชดเชยตามข้อตกลง”

เงินเยียวยา 5,000 บาท

สำหรับหนังสือเรียกเงินคืน ระบุว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้มีมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) และท่านได้แสดงความประสงค์สละสิทธิ์การได้รับเงินชดเชยตามมาตรการฯ นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับไปแล้วทั้งหมดให้กระทรวงการคลัง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ สามารถคืน เงินเยียวยา 5,000 บาท ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

1. ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เลือกปุ่มสละสิทธิ์ (สีชมพู) และดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด

2. ชำระคืนผ่าน Mobile Banking/ Internet Banking/ ATM ของธนาคารใดก็ได้ โดยดำเนินการดังนี้

2.1 เลือกระบบการจ่ายเงินหรือชำระเงิน (Bill Payment)

2.2 เลือกหมวดหมู่หน่วยงานราชการ และเลือกหัวข้อ รับชำระเงินจากผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 (97612) หรือ เลือกค้นหาจากชื่อผู้รับเงิน รับชำระเงินจากผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หรือเลือกค้นหาจาก Company Code หมายเลข 97612 หรือเลือกค้นหาจาก Biller ID หมายเลข 199400016022408

2.3 ระบุ รหัสอ้างอิง 1 (ช่องแรก) = เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ รหัสอ้างอิง 2 (ช่องที่ 2) = หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

2.4 ระบบจะดำเนินการตรวจสอบยอดเงินทั้งหมดที่ท่านต้องชำระคืน และขอให้ท่านยืนยันการทำรายการ

3. ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ โดยแจ้งคืนเงินตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) พร้อมแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

อนึ่ง หากท่านได้ชำระคืนเงินชดเชยรายได้ ตามมาตรการฯ แล้ว ก่อนได้รับหนังสือฉบับนี้ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการคืนเงินชดเชยตามมาตรการฯ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอบคุณภาพจาก ทนายตัวแสบ:Badass Attorney

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team