ดูหนังออนไลน์
Business

ข้าราชการเฮ! จ่าย ‘เงินเดือน-เงินบำนาญ’ เร็วขึ้น เหตุ ครม. เพิ่มวันหยุด 27 ก.ค.เฮ! เร่งจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ” เป็น 27 ก.ค. – “เงินบำนาญ” เร็วขึ้นเป็น 22 ก.ค. เหตุ ครม. เพิ่มวันหยุดยาว 27 ก.ค. กรมบัญชีกลางต้องเลื่อนวันจ่ายเงิน

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 วัน

เงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญ

กรมบัญชีกลางจึงได้ปรับการจ่ายเงินในเดือนกรกฎาคม 2563 ให้เร็วขึ้น ดังนี้

 • การจ่าย เงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กำหนดจ่ายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 • การจ่ายเงินสำหรับผู้รับบำนาญ จากเดิมกำหนดจ่ายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

เงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ ในการจ่ายเงินเดือน ที่กำหนดให้จ่ายก่อน 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน และการจ่ายเงินบำนาญที่กำหนดให้จ่ายก่อน 5 วันทำการสุดท้ายของเดือน สำหรับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญในเดือนถัดไปจะยังคงกำหนดจ่ายตามปฏิทินการจ่ายเดิม

การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0412.4/ ว 2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

เงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุม ครม. มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 อีก 1 วัน โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นจำนวน 1 วัน สำหรับวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์อีก 2 วัน จะพิจารณานำเสนอตามความเหมาะสมในภายหลัง

ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือ ราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว ที่ได้กำหนด หรือ นัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิก หรือ เลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือ กระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และกระทบต่อการให้บริการประชาชน

การกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าวจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันในสัปดาห์ดังกล่าวเป็น 4 วัน คือ วันเสาร์ที่ 25 – วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาวันหยุดของเดือนกรกฎาคม 2563 มีถึง 12 วัน ได้แก่

 • วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
 • วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
 • วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยเพิ่มเติมตามมติ ครม.
 • วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยเพิ่มเติมตามมติ ครม.
 • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อย่างไรก็ตาม สำหรับวันหยุดชดเชย วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ตามมติ ครม.นั้น วันหยุดดังกล่าว ไม่รวมถึงสถาบันการเงิน เนื่องจาก  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่า สถาบันการเงิน หยุดตามเดิมที่ ธปท. ประกาศไว้ คือ วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น

โดยวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม เป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา ส่วนวันที่ 7 กรกฎาคมไม่หยุดชดเชย เนื่องจากปกติสถาบันการเงินไม่ได้หยุดวันเข้าพรรษา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team