Business

‘กสิกรไทย’ ปลื้ม ‘ช่วยลูกค้าสู้โควิด-19’ รุดหน้า เร่งช่วยต่อเนื่องหลังคลายล็อก

ธนาคารกสิกรไทยเดินหน้าเต็มที่ ช่วยลูกค้าช่วงโควิด-19  พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย ให้ลูกค้าบุคคล-ลูกค้าธุรกิจ 650,000 ราย ยอดสินเชื่อคงค้าง 828,000 ล้านบาท และให้เงินทุนเพิ่มกับลูกค้า 94,000 ราย เพื่อเสริมสภาพคล่อง จำนวนเงินรวม 156,000 ล้านบาท อีกทั้งยังดำเนินการโครงการพิเศษ ช่วยให้ธุรกิจรักษาการจ้างพนักงาน ภายใต้โครงการ “เถ้าแก่ใจดี เจ้าหนี้มีใจ” และ “สินเชื่อ 0% เพื่อรักษาคนงานเอสเอ็มอี” 

นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา ด้วยการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ 650,000 ราย ยอดสินเชื่อคงค้าง 828,000 ล้านบาท และการให้เงินทุนเพิ่ม เพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับลูกค้าธุรกิจ 94,000 ราย จำนวน 156,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดการปล่อยสินเชื่อที่เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 30% นั้น ธนาคารยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าที่ยังเดือดร้อนให้สามารถดำเนินธุรกิจอยู่รอดต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

นอกจากความช่วยเหลือที่สอดรับตามนโยบายของภาครัฐแล้ว กสิกรไทย ยังดำเนินการโครงการพิเศษ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือพนักงานของธุรกิจให้อยู่รอด โดยใช้งบประมาณจำนวน 1,500 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “เถ้าแก่ใจดี เจ้าหนี้มีใจ” โดยลดดอกเบี้ยให้กับธุรกิจที่ยังมีกำลังอยู่ เพื่อให้เจ้าของนำเงินส่วนนี้ ไปจ่ายเงินเดือนพนักงาน

อีกโครงการคือ “สินเชื่อ 0% เพื่อรักษาคนงานเอสเอ็มอี” เป็นการให้เงินทุนแก่ธุรกิจขนาดเล็ก ในอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 10 ปี โดยปีแรกไม่ต้องจ่ายคืนทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย เพื่อนำไปจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน

ทั้ง 2 โครงการได้ผลตอบรับที่ดี และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ธนาคารตั้งไว้ โดยให้เงินช่วยลูกค้าไปแล้วรวม 1,144 ล้านบาท สามารถช่วยรักษาการจ้างพนักงานได้จำนวน 49,000 ราย ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณน้ำใจจากเจ้าของธุรกิจบางราย ที่ปฏิเสธความช่วยเหลือของธนาคาร เนื่องจากมองว่าตัวเองยังไหว และเข้าใจดีว่าธนาคารไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคน จึงเสียสละเพื่อให้ธนาคารนำเงินไปช่วยเหลือธุรกิจที่เดือดร้อนกว่า

ในช่วงตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ลูกค้าธุรกิจของธนาคาร มียอดรวมเงินฝากเพิ่มขึ้น 13%  แสดงให้เห็นว่าลูกค้าบางส่วนยังมีกำลังพอที่จะชำระหนี้ หลังครบกำหนดพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ธนาคารติดต่อลูกค้าเพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ หรือดูความจำเป็นของลูกค้า เพื่อนำเสนอความช่วยเหลือที่เหมาะสม หากลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเข้ามาที่ธนาคารได้  ธนาคารมีความตั้งใจเต็มที่จะช่วยให้ลูกค้าที่เดือดร้อนด้วยเงินทุนที่มีอยู่

นายพัชร กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้ในช่วงวิกฤติที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก แต่ลูกค้ายังมีวินัยทางการเงิน และมีการชำระหนี้เข้ามา ธนาคารขอขอบคุณลูกค้าทุกคน หากทุกคนช่วยเหลือ และร่วมมือกัน ก็จะฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team