ดูหนังออนไลน์
Sport

‘บิ๊กป้อม’ สั่ง ‘กกท.’เร่งสร้างศูนย์ฝึกกีฬา-พัฒนานักกีฬา สู่ความเป็นเลิศทุกระดับ

“บิ๊กป้อม”ประชุมคณะกรรมการกีฬาฯ กำชับ “กกท.”เร่งสร้างศูนย์ฝึกกีฬา-พัฒนานักกีฬา ควบคู่กีฬาคนพิการ สู่ความเป็นเลิศทุกระดับ สร้างตระหนักรู้สารต้องห้าม

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการบริหารงานของ กกท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรับทราบรายงานการตรวจสอบงบประมาณประจำปี2562 ของ กกท.ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำหรับเรื่องพิจารณาที่สำคัญ ได้มีการเห็นชอบให้ปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ กกท.และบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 และเห็นชอบ การออกแบบอาคารศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) National Training Center (NTC) ซึ่งจะเป็นศูนย์ฯ ที่มีความพร้อม สำหรับนักกีฬาในการฝึกซ้อม มีสถานที่ฝึกซ้อม, ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา, ที่พักนักกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถรองรับกีฬาได้ 20 ชนิดกีฬา รวมทั้งห้องฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาคนพิการด้วย

พล.อ.ประวิตรได้กำชับคณะกรรมการกกท.ให้เร่งรัดงานต่างๆ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว ทั้งการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และเร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ เพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และเตรียมความพร้อม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติต่อไป

ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับนักกีฬาคนพิการ ซึ่งที่ผ่านมาทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ให้ กกท.และผู้ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาคนพิการ ควบคู่กันไปด้วย

พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กกท. และผู้เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญเร่งด่วนในเรื่องสารต้องห้าม โดยให้มีมาตรการ สร้างการตระหนักรู้และการตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดก่อนการแข่งขัน และให้เกิดการยอมรับจากองค์กรกีฬาสากล (IOC, WADA)

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight