ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ศรีสุวรรณ’ กระทุ้งสอบ ‘กลาโหม-กรมควบคุมโรค’ ล้วงข้อมูลมือถือคนไทย

“ศรีสุวรรณ” กระทุ้ง กสม. สอบ “กลาโหม-กรมควบคุมโรค” ละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีอ้างโควิด-19 ล้วงข้อมูลมือถือคนไทย

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์ลิงก์เอกสาร ซึ่งเป็นหนังสือจากกระทรวงกลาโหมและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มีเนื้อหาขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือส่งข้อมูลตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ย้อนหลัง 14 วันนั้น

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 4 ประกอบมาตรา 25 ที่ให้การคุ้มครองประชาชนไว้ อีกทั้งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 24 และมาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

แม้กระทรวงกลาโหมจะออกมาแถลงแก้ตัวว่า เป็นเพียงการระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เท่านั้นก็ตาม แต่แนวคิดและการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

แม้จะอ้างว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถทำได้นั้น ขอให้พึงสังวรณ์ว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีสถานะต่ำกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ จะมาอ้างข้อยกเว้นที่กระทบสิทธิของประชาชนมิได้ อีกทั้งการติดตามสัญญาณโทรศัพท์บุคคลเป้าหมายดังกล่าว มิได้บ่งบอกว่าจะป้องกันหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ได้อย่างไร เพราะคนไม่ใช่ก้อนหินที่จะอยู่นิ่งกับที่ หากแต่มีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆทุกวัน การนำเรื่องการควบคุมโควิด-19 มากล่าว จึงเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น และเป็นการแก้ตัวที่ไร้เหตุผลที่เพียงพอ หากแต่เป็นการละเมิดกฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐเสียเอง

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทัก์รัฐธรรมนูญไทย จำต้องนำความไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 247 ในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไป โดยจะไปยื่นคำร้องในวันพรุ่งนี้ (10 มิ.ย. 63) เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ชั้น 6 นายศรีสุวรรณกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team