Business

สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย 84 แห่ง ‘มนัญญา’ ติวเข้มสมาชิก ยันหนี้ไม่สูญ เตือนสหกรณ์อย่าแตกแถว!

“มนัญญา” เร่งแจงสหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย 84 แห่ง มูลหนี้กว่า 4.3 หมื่นล้าน ยันหนี้ไม่สูญ เชื่อไม่ถูกลดยอดหนี้ แนะสหกรณ์อย่าแตกแถว หลังเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ สั่งตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ขนาดใหญ่ 7 แห่ง  หลังพบพิรุธลงทุนเกินตัว สุ่มเสี่ยง ทำธุรกรรมซับซ้อน  

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เพื่อชี้แจงแนวทางในการฟื้นฟูกิจการและการปฏิบัติของเจ้าหนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์เจ้าหนี้ของการบินไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์เจ้าหนี้ได้รับทราบสิทธิ และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย ถือปฏิบัติได้ถูกต้องสามารถนำไปถ่ายทอดหรือชี้แจงกับสมาชิกให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน  

น.ส.มนัญญา กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้การบินไทย ถึงแนวปฏิบัติหลังการบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ โดยให้สมาชิกสหกรณ์ไม่ตื่นตระหนก ไม่แตกแยกจะได้มีอำนาจต่อรอง เพราะจำนวนเงินลงทุนสูง และขอให้สหกรณ์ทุกแห่งทำความเข้าใจสมาชิก

“นายกรัฐมนตรีเป็นห่วง ไม่ต้องการให้กระทบสมาชิก ดิฉันพร้อมเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยปัญหา ขอให้สหกรณ์มั่นใจว่ารัฐมนตรีคนนี้ช่วยเขาได้ จะดูแลให้เต็มที่ จากที่เห็นกันว่าเราทำงานอะไรต้องมุ่งมั่น ให้ประชาชน สมาชิก เดินในทางที่ถูกต้อง ยืนยันเงินกว่า 40,000 ล้านบาท จะไม่หายไปมีแผนรองรับผลกระทบ เมื่อไปสู่แผนฟื้นฟูของศาลล้มละลาย” น.ส.มนัญญา กล่าว

ส่วนกรณีที่อาจจะลดยอดหนี้หรือแคร์คัดนั้น น.ส.มนัญญา กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องดูเหตุผล แนวทางนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เบื้องต้นมองว่าหากมีแนวทางลดดอกเบี้ยทั้งเงินฝากหรือเงินกู้ทางสหกรณ์เจ้าหนี้น่าจะพอรับได้ แต่หากเป็นการลดหนี้ น่าจะเป็นแนวทางที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่ต้องฟังคำสั่งศาลล้มละลายที่นัดไต่สวนนัดแรก 17 สิงหาคมนี้ ว่าจะมีคำสั่งออกมาอย่างไร ในฐานะที่สหกรณ์เป็นเจ้าหนี้พร้อมตั้งตัวแทนคณะทำงานร่วมดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ

น.ส.มนัญญา กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้มีหนังสือสั่งการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีปัญหาสุ่มเสี่ยง 7 แห่ง โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าไปตรวจสอบบัญชี การทำธุรกรรมลงทุนต่างๆ หากเกิดอะไรขึ้นจะกระทบรุนแรงกับสมาชิก โดยตั้งทีมจากส่วนกลางไปตรวจสอบบัญชี ให้รายงานให้ทราบทุกเดือน ว่าสหกรณ์ไหนมีสถานะเป็นอย่างไร ถ้าสหกรณ์ใดพบปัญหาควรปิดสหกรณ์นั้น

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่าสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้การบินไทยทุกแห่งยังมีความมั่นคง โดยแนวทางขอรับชำระหนี้วางไว้ 3-4 แนวทาง อาทิ การรับชำระหนี้เต็มจำนวน งวดชำระเท่าเดิม หรือขยายเวลางวดชำระออกไป และการแปลงหนี้เป็นทุน จะทำให้ต้นทุนสหกรณ์ไม่หายไป ทั้งนี้ เป็นเพียงการวางแผนนำร่องในการดูแล ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจร่วมกันของกลุ่มสหกรณ์เจ้าหนี้ โดยยอดเงินการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย ของสหกรณ์มีมูลค่ารวม  4.3 หมื่นล้านบาท

สำหรับการตรวจสอบสหกรณ์รายใหญ่ คณะทำงานฯที่ตั้งขึ้นเริ่มดำเนินการแล้ว ขณะนี้มีสหกรณ์ทั่วประเทศอยู่ 8,000 แห่ง เป็นสหกรณ์รายใหญ่ประมาณ 150 แห่ง  เป็นเพียงการตรวจสอบ คุมเข้ม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับสมาชิกในอนาคต

นายเชษฐ์ชฏิล กาญจนอุดมการณ์ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีล้มละลาย กล่าวถึงสถานะปัจจุบันตามคำสั่งศาลเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 คือศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้ มีผลดังนี้ คือ

1. ห้ามฟ้องหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่งให้เลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้

2. ห้ามมิให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ และห้ามมิให้นิติบุคคลนั้นเลิกกันโดยประการอื่น

3. ห้ามธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กรมการประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 90/4(6) สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของลูกหนี้ หรือสั่งให้ลูกหนี้หยุดประกอบกิจการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่รับคำร้องขอ

4. ห้ามฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือเสนอข้อพิพาทที่ลูกหนี้อาจต้องรับผิดหรือได้รับความเสียหายให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ถ้ามูลแห่งหนี้นั้นเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นขอบด้วยแผนและห้ามฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย เว้นแต่ศาลที่รับคำร้องขอจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

5. ห้ามเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้ามูลแห่งหนี้ตามคำพิพากษานั้นเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ในกรณีที่ได้ดำเนินการบังคับคดีไว้ก่อนแล้ว ให้ศาลงดการบังคับคดีไว้ เว้นแต่ศาลที่รับคำร้องขอจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือการบังคับคดีได้สำเร็จบริบูรณ์แล้วก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดี จะทราบว่าได้มีการยื่นคำร้องขอ หรือการบังคับคดีตามคำพิพากษา ให้ลูกหนี้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเสร็จก่อนวันดังกล่าว

6. ห้ามมิให้เจ้าหนี้มีประกันบังคับชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่รับคำร้องขอ หรือ เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่มีคู่สั่งรับคำร้อง ระยะเวลาดังกล่าวศาลอาจขยายได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหกเดือน

7. ห้ามเจ้าหนี้ซึ่งบังคับชำระหนี้ได้เองตามกฎหมาย ยึด หรือขายทรัพย์สินของลูกหนี้ เช่น ตามประมวลรัษฎากร พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.รบ.ประกันสังคม เป็นต้น

8. ห้ามผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ขาย ผู้ให้เช่าติดตามเอาคืนทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการดำเนินกิจการของลูกหนี้ หรือฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าว และหนี้ซึ่งเกิดจากสัญญาดังกล่าว เว้นแต่ศาลที่รับคำร้องขอ จะสั่งเป็นอย่างอื่นหรือหลังจากศาลอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการ แล้วมีการ ผิดนัดสองคราวติดต่อกันหรือกระทำผิดสัญญาในข้อสำคัญ

9. ห้ามมิให้ลูกหนี้ ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผนจำหน่ายจ่ายโอน ให้เช่า ชำระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สินนอกจากที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการคำตามปกติของลูกหนี้สามารถดำเนินต่อไป เว้นแต่ศาลที่รับคำร้องขอจะมีคำสั่ง เป็นอย่างอื่น

10. คำสั่งชั่วคราวของศาลที่ให้ยึด อายัด ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ของลูกหนี้ หรือคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งรับ คำร้องขอ ให้ศาลที่รับคำร้องขอมีอำนาจสั่งให้ระงับ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เห็นสมควร สั่งให้ระงับผลบังคับไว้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้

11. ห้ามผู้ประกอบการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ งดให้บริการแก่ลูกหนี้ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากศาลที่รับคำร้องขอ หรือหลังจากวันที่ศาลสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการแล้วไม่ชำระค่าบริการที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นสองคราวติดต่อกัน แต่ผู้ประกอบการสาธารณูปโภคอาจขอให้ศาลมี คำสั่งคุ้มครองประโยชน์ได้ตามสมควร ซึ่งทั้งนี้ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ศาลได้นัดไต่สวนและพิจารณาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight