ดูหนังออนไลน์
CSR

‘กัลฟ์’ มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 ส่งพลังสู่โรงพยาบาลภาคใต้

“กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” ส่งมอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลยะลา ช่วยควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะยาว  และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า แม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะดีขึ้น รัฐผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์แล้ว แต่ทีมแพทย์ พยาบาลของโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ไว้วางใจ

หน้ากาก KN95 ที่ได้รับสนับสนุนมาจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่ยังหายากอยู่ ทางโรงพยาบาลยังต้องใช้อย่างประหยัด มีการใช้ซ้ำโดยผ่านกรรมวิธีซัก อบฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน และนำกลับมาใช้ใหม่ ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่ให้ความสำคัญกับวงการแพทย์พยาบาล

ขณะที่ พญ.กนกพร ราชแพทยาคม แพทย์ประจำโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า “แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย ทีมแพทย์พยาบาลก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามการระบาดของโรคต่อไป

ทางทีมแพทย์โรงพยาบาลจะนะทำงานแบบเชิงรุก โดยได้มีการลงพื้นที่ไปพบประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอจะนะ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ ดังนั้นการได้รับหน้ากาก KN95 มาก็เป็นการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ในนามตัวแทนของโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่ร่วมช่วยเหลือ และขอขอบคุณแทนประชาชนที่มาใช้บริการด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้เข้าไปช่วยเหลือในหลายภาคส่วน อาทิ บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลพุทธชินราช มอบเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแก่โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 รวม 100,000 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และกรมแพทย์ทหารเรือ บริจาคหน้ากากผ้าแก่ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล ในพื้นที่ 10 จังหวัด และอสม.

นอกจากนี้ ยังมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งร่วมกับกฟผ. มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พร้อมขยายความช่วยเหลือไปยังช้างไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านการบริจาคให้แก่โครงการโอบช้าง โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อไป

The Bangkok Insight Editorial Team