ดูหนังออนไลน์
COVID-19

กปภ.ยังเปิดขอคืนเงินค่าประกันใช้น้ำ – งดเก็บใหม่

กปภ. ขานรับนโยบายของรัฐบาล และมติคณะกรรมการ กปภ. ยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา ระบุ ใครไม่ได้ขอคืนเงินค่าประกันการ ยังสามารถไปลงทะเบียนได้ 

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  เปิดเผยว่า กปภ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ ยกเว้น พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ  ได้มีการดำเนินงาน เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาล และมติคณะกรรมการ กปภ. ช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นโยบายดังกล่าว รวมถึง การยกเว้นเรียกเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้น้ำประเภท 1 ที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานทูต และสถานกงสุล

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้น้ำที่มีความประสงค์ขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ.  โดยเลือกทำรายการผ่าน เว็บไซต์ของ กปภ.  หรือแอปพลิเคชัน  PWA 1662 และ บัญชีไลน์ทางการ @pwathailand โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังไม่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  PWA Contact Center โทรศัพท์ 1662

The Bangkok Insight Editorial Team