ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน!! ‘คืนเงินประกันประปา’ กปภ. เริ่มคืนเงิน 5 พ.ค. เป็นต้นไป

ไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน!! ลงทะเบียน ‘คืนเงินประกันประปา’ กปภ. 2 วัน มีผู้ใช้น้ำขอใช้สิทธิ์แล้ว 3.6 แสนราย กับขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทาง เริ่มคืนเงิน 5 พ.ค. เป็นต้นไป

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดให้ผู้ใช้น้ำลงทะเบียนออนไลน์ ขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเริ่มลงทะเบียนวันแรกเมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา

กปภ. เปิดเผยว่า มีผู้ใช้น้ำลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับคืนเงินฯ กว่า 356,693 ราย จากผู้ใช้น้ำทั้งหมดทั่วประเทศ 3.8 ล้านราย โดยในวันแรก (15 เม.ย. 2563) มียอดผู้ลงทะเบียน จำนวน 185,631 ราย และวันที่สอง (16 เม.ย. 2563) มียอดผู้ลงทะเบียน จำนวน 171,062 ราย

ทั้งนี้ กปภ. เน้นย้ำว่าไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ ดังนี้

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน การลงทะเบียน 

1. กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ

– ชื่อ-นามสกุล
– หมายเลขผู้ใช้น้ำ
– หมายเลขบัตรประชาชน
– หมายเลขโทรศัพท์

2. ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในระบบให้ครบถ้วน

3. ระบุช่องทางการรับเงิน

– พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน
– บัญชีธนาคาร
– เคาน์เตอร์เซอร์วิส

4. รอรับ SMS ตอบกลับ แจ้งผลการโอนเงินประกันการใช้น้ำ

5. รับเงินประกันการใช้น้ำ ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้

ทั้งนี้ กปภ. จะคืนเงินประกันให้กับผู้ใช้น้ำประเภท 1 ที่พักอาศัย ในจำนวนเงินที่ชำระไว้ครั้งแรก โดยจะเริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ขอคืนเงินประกัน

1. เข้า Line Official @PWARhailand
2. กดฟังก์ชัน ตรวจสอบค่าน้ำ/ชำระค่าน้ำ

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight