ดูหนังออนไลน์
Politics

‘สส.นิโรธ’ ลงพื้นที่สำรวจระบบส่งน้ำ-แจกสิ่งของประชาชน

“นิโรธ สุนทรเลขา” ลงพื้นที่สำรวจระบบส่งน้ำ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ และผู้นำ 4 ตําบล ออกสำรวจระบบส่งนํ้าจากแม่นํ้าปิง ที่ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการกั้นแม่น้ำปิงไว้ เพื่อยกระดับน้ำในแม่นํ้าปิงให้สูงขึ้น ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรตพต และดึงน้ำเข้า ตำบลบ้านไร่ฝั่งตะวันออก ตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลหนองนมวัว ตำบลหนองยาว

ทั้งนี้มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินโครงการ เนื่องจากประชาชนจะได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี พร้อมขอให้มั่นใจ ส.ส.ในพื้นที่ที่จะทำงานให้กับประชาชน อีกทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า 70% จะทำให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการเกษตรต่อไปอีกหลายพื้นที่

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ อําเภอแม่วงก์ อําเภอแม่เปิน อําเภอชุมตาบง และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มอบหน้ากากอนามัยให้กับชมรม กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร และบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ได้มากขึ้น เพราะบุคลากรเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด- 19

ทั้งนี้ยังได้พบปะกับประชาชน ในตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว เพื่อนำไข่ไก่ มามอบให้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19 ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือควบคู่ไปกับการช่วยเหลือของรัฐบาล ตามที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพรรค ย้ำให้ ส.ส.ลงพื้นที่ช่วยประชาชนในช่วงนี้ให้มากที่สุด

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight