ดูหนังออนไลน์
CSR

‘กัลฟ์’ ร่วมบริจาคโครงการ ‘โอบช้าง’ ช่วยช้างไทย สู้ ‘โควิด-19’

วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วนั้น ไม่ใช่มีแค่คนเท่านั้นที่ได้รับความเดือดร้อน แม้กระทั่ง “ช้าง” สัตว์คู่บ้านคู่เมือง และมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ก็ตกอยู่ในที่นั่งลำบากเช่นกัน

ปัจจุบัน มีช้างมากกว่า 1,000 เชือกทั่วประเทศ กำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหาร และยาอยู่ บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือช้าง ภายใต้โครงการ “โอบช้าง” ที่นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมกลุ่มบริษัทกัลฟ์  ก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเมื่อปี  2556 หรือกว่า 7 ปีแล้ว เพื่อมุ่งช่วยเหลือช้าง สัตว์ประจำชาติไทย

กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้มอบเงิน ยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือช้าง มูลค่ารวม 222,290 บาท แบ่งเป็น บริจาคยาและเวชภัณฑ์มูลค่า 124,320 บาท แก่โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ภายใต้สถาบันคชบาลแห่งชาติ บริจาคยาและเวชภัณฑ์มูลค่า 47,970 บาท แก่โรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำปาง และมอบเงินสดจำนวน 50,000 บาท แก่สมาคมสหพันธ์ช้างไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำรายได้ส่วนนี้ไปซื้ออาหารให้แก่ช้าง

นายสิตมน ในนามตัวแทน นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทกัลฟ์ กล่าวว่า มีช้างไทยนับพันเชือกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นภาวะขาดแคลนอาหาร ยา และการดูแลรักษา

กัลฟ์เล็งเห็น และให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือช้างไทย ภายใต้โครงการ “โอบช้าง” ซึ่งทางโครงการได้มีการช่วยเหลือเยียวยาช้างไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่สภาวะวิกฤติ และทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน

“ช้าง 1 เชือกต้องการอาหารถึงวันละ 150 – 300 กิโลกรัม ซึ่งอาหารของช้างก็จะมี หญ้า ต้นข้าวโพด กล้วย อ้อย มะขามเปียก แตงโม นอกจากเราจะช่วยให้ช้างให้ได้มีอาหารกินอิ่มแล้ว ยังเป็นการช่วยเกษตรกรในพื้นที่ได้มีรายได้จากการขายอาหารช้างอีกด้วย”

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือในหลายภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับ โควิด-19 มูลค่ารวมกว่า 49 ล้านบาท อาทิ บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลพุทธชินราช

นอกจากนี้ ยังมอบเจลแอลกอฮอล์แก่โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา รวมถึงบริจาคหน้ากากผ้าแก่ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล ในพื้นที่ 10 จังหวัด และอสม. อีกทั้งมอบข้าวกล่อง 120,000 กล่อง ให้กับชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริษัทกัลฟ์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศไทยในการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team