ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คนไทยขอ ‘สงกรานต์’ นี้ ให้ศก.ดี สัญญา ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’

“กรุงเทพโพลล์” โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ” ขอพรสงกรานต์ปีใหม่ไทย คนไทยอยากได้อะไร”  เก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

พรที่ประชาชนอยากขอมากที่สุดในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

 • ร้อยละ 76.1 ขอให้เศรษฐกิจดี ทำมาหากินคล่อง มีกินมีใช้
 • ร้อยละ 57.2 ขอให้ผลิตวัคซีนรักษาเชื้อ covid-19 ได้โดยเร็ว
 • ร้อยละ 55.4 ขอให้เชื้อ covid-19 หายไปจากโลกนี้
 • ร้อยละ 46.6 ขอให้ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย
 • ร้อยละ 46.5 ขอให้คนในประเทศรักและสามัคคีกัน

เรื่องที่อยากให้คำมั่นสัญญาในช่วงสถานการณ์โควิด-19

 • ร้อยละ 85.7 บอกจะอยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ
 • ร้อยละ 45.7 บอกจะดูแลตัวเอง -ล้างมือ- กินร้อน –ช้อนกู
 • ร้อยละ 45.5 บอกจะเชื่อฟังคำสั่งทางการ –ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน – จะฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
 • ร้อยละ 28.7 บอกจะป้องกันตนเอง-ป้องกันคนอื่น-ป้องกันสังคม ด้วยการใส่หน้ากาก

เรื่องที่อยากบอก อยากทำ อยากส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต่อสู้กับโควิด-19

 • ร้อยละ 91.9 อยากบอกว่า ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนปลอดภัย
 • ร้อยละ 68.8 อยากบอกว่า จะไม่เดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ
 • ร้อยละ 42.4 อยากบอกว่า จะร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งชุด PPE

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team