ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ผบ.ทสส.’ ขอประชาชนงดทุกกิจกรรมช่วงสงกรานต์ ย้ำอย่าฝ่าฝืนเคอร์ฟิว

“ผู้บัญชาการทหารสูงสุด” ขอความร่วมมือประชาชน งดทุกกิจกรรมช่วงสงกรานต์ ย้ำ! ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวส์ต้องรับโทษไม่มีข้อยกเว้น

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ขอความร่วมมือประชาชน ในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ โดยขอความร่วมมือในการงดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด สำหรับการสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ขอให้เป็นการปฏิบัติ สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน การกราบไหว้และขอพรผู้ใหญ่ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร หรือใช้ช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์แทน เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการแพร่และรับเชื้อไวรัสโควิด-19

ส่วนมาตรการเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.นั้น ถือเป็นข้อกำหนดที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามจากที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีข้อยกเว้น

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังวางใจไม่ได้ จึงขอความร่วมมือทุกคนตลอดจนบริษัท ห้างร้านต่างๆและภาคเอกชน ยังคงปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานที่บ้าน(Work From Home) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัดต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team