Branding

‘ซีพีออลล์’ ยิ้มรับกำไร 22,343 ล้าน ปันผล 1.25 บาท

ซีพี ออลล์ เปิดผลประกอบการปี 62 รายได้รวม 571,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.3% จากปี 2561 กำไรสุทธิ 22,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.8% พร้อมจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.25 บาท

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 124,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.9% จากปี 2562 จากการเติบโตของรายได้จากการขายของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจแม็คโครและธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ

ทั้งนี้ รายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นผลจากความสำเร็จของแผนกลยุทธ์การขยายสาขาและการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ซีพีออลล์ ยังมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

สำหรับผลประกอบการที่เติบโตของบริษัท มาจากวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ร่วมกับสถาบันการเงิน 7 สถาบัน ให้บริการรับฝาก-ถอน (Banking Agent) ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น , การให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ ออล คาเฟ่ และการกำหนดเป้าเปิดสาขาเซเว่น อีเลฟเว่น 700 สาขาต่อปี

เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ

ขณะเดียวกัน ซีพี ออลล์ ยังได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Company ประจำปี 2562 ซึ่ง ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มประเภทค้าปลีกสมัยใหม่ ถือเป็นการรักษาตำแหน่งบริษัทในใจคนไทยประเภทค้าปลีกสมัยใหม่ 2 ปีติดต่อกัน (2561-2562) หลังจากขยับจากอันดับ 2 ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 จากการสำรวจเมื่อปีก่อนหน้า

 

ขณะที่ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ประจำปี 2019 หรือ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI โดย S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืนอันดับ 1 ของโลกของกลุ่ม World Index ประเภท Food & Staples Retailing Industry

พร้อมกันนี้ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI กลุ่ม World Index ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 (2018-2019) และกลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 (2017-2019) อีกด้วย

ในด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ผ่านมาซีพีออลล์ได้เดินหน้านโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร ด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีและผลิตผลทางการเกษตรผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ 24 ช้อปปิ้ง อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนภาคการศึกษา พัฒนาเยาวชน โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ฯและเครือข่าย ไปแล้วกว่า 54,000 ทุน เป็นเงินร่วมกว่า 5,100 ล้านบาท

อีกโครงการที่ซีพีออลล์ให้ความสำคัญคือ การร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการรณรงค์คนไทยลดใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปัจจุบันสามารถเปลี่ยนถุงพลาสติกเป็นเงินสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดไปแล้วจำนวน 134 ล้านบาท

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT