ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดประวัติ ‘พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน’ ประธานบอร์ดการบินไทยคนใหม่

เปิดประวัติ พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศรินประธานบอร์ดการบินไทยคนใหม่ เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ จบจากโรงเรียนนายเรืออากาศรุ่น 25 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่น 37

รายงานข่าวจากฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา การบินไทยได้มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ตำแหน่ง และมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

  • แต่งตั้ง พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
  • แต่งตั้ง พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ
  • แต่งตั้ง นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

สำหรับพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ปัจจุบันอายุ 62 ปี จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากโรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 25 หลักสูตรศิษย์การบิน รุ่นที่ 72 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 37 หลักสูตร Overseas Joint Warfare (Australia) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 หลักสูตร Asia-Pacific Center for Security Studies, Hawaii (USA) หลักสูตร Logistics Technology for Executives at Institute for Defense & Business, University of North Calolina (USA) และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 (วนพ.12)

เคยดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธการ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ รองเสนาธิการทหารอากาศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กิจการพิเศษ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ยุทธบริการ และผู้บัญชาการทหารอากาศ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และรักษาการประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย

NOPPHAWHAN TECHASANEE