ดูหนังออนไลน์
Economics

‘กฟผ.’ แชมป์นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 1.8 หมื่นล้าน!

“สคร.” จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 72,387 ล้านบาท คิดเป็น 38% ของเป้าหมายทั้งปี”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนธันวาคม 2562 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% จำนวน 4,465 ล้านบาท คิดเป็น 136% ของประมาณการ จำนวน 3,275 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 72,387 ล้านบาท คิดเป็น 109% ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 66,452 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% ของเป้าหมายทั้งปี (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท

ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 96 ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : 18,301 ล้านบาท
2. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล : 15,428 ล้านบาท
3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : 13,139 ล้านบาท
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : 5,733 ล้านบาท
5. ธนาคารออมสิน : 5,409 ล้านบาท
6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : 3,891 ล้านบาท
7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : 2,414 ล้านบาท
8. การไฟฟ้านครหลวง : 2,350 ล้านบาท
9. การท่าเรือแห่งประเทศไทย : 2,100 ล้านบาท
10. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด : 1,034 ล้านบาท
11. อื่นๆ : 2,588 ล้านบาท
รวม: 72,387 ล้านบาท

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team