ดูหนังออนไลน์
General

คนไทยหนุน ‘แก้รัฐธรรมนูญ’ ผู้บัญชาการเหล่าทัพต้อง ‘ไม่เป็นสว.’

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยถึงผลการศึกษา เรื่อง แก้รัฐธรรมนูญ กับ ผบ. เหล่าทัพ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,162 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 2 – 4 มกราคม 2563

เมื่อถามถึงข้อเสนอของ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในการแก้รัฐธรรมนูญ ผู้บัญชาการเหล่าทัพไม่ต้องเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 75.4% เห็นด้วย เพราะ ไม่เหมาะสมที่รับเงินซ้อนหลายทาง ตำแหน่ง ผบ. เหล่าทัพสำคัญสุดทำตรงนั้นให้ดีที่สุดต่อชาติบ้านเมือง ควรแยกออกให้ชัดเจน อำนาจฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ควรทำทุกอย่ำงชัดเป็นอิสระจากกัน และหน้าที่ สว.
ไม่ใช่หน้าที่ของเหล่าทัพ เป็นต้น

ในขณะที่ 24.6% ไม่เห็นด้วย เพราะไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวาย และไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เร่งแก้เศรษฐกิจก่อนแก้รัฐธรรมนูญ เป็นต้น

เมื่อถามถึง กลุ่มคนที่พูดแล้วทำให้รู้สึกว่า เศรษฐกิจแย่ที่สุด พบว่า จำนวนมากหรือ 43.7% ระบุเป็น นักการเมืองฝ่ายรัฐบำล รองลงมาคือ 20.7% เป็นนักการเมืองฝ่ายค้าน, 12.8% เป็นนักวิชาการ, 2.6% เป็นหมอดู และ 20.2% ระบุอื่น ๆ เช่น พูดกันเองปากต่อปาก นักธุรกิจ นักศึกษา คนทุกกลุ่ม เป็นต้น

ประเด็นที่น่าสังเกตคือ เมื่อถามถึง ความรู้สึก ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ พบว่า กลุ่มคนรู้สึกเฉย ๆ ลดฮวบลงจำก 77.4% ในเดือนตุลาคม 2562 มำอยู่ที่ 42.8% ในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้ แต่กระจายไปอยู่ในกลุ่มคนรู้สึกไม่ดี มีผลเสีย 30.7% และกลุ่มคนรู้สึกดี มีผลดี 26.5%

นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มคนที่มีความหวังจะก้าวต่อไปข้างหน้ำ ลดลงจาก 68.5% ในเดือนตุลาคม 2562 มาอยู่ที่ 52.2% ในต้นเดือนมกราคม และกลุ่มคนรู้สึกกลัวที่จะเดินต่อไปข้างหน้า เพิ่มขึ้นจาก 31.5% มาอยู่ที่ 47.8%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดล กล่าวว่า การประเมิน (Evaluation Poll) ตั้งแต่ต้นปีนี้ทำตามกรอบประเมินแบบสากล ที่มีประเมินก่อน ประเมินระหว่าง และ ประเมินตอนจบของรัฐบำล จึงไม่เร็วเกินไปที่ประเมิน
ตอนนี้ และย่อมดีกว่าที่มีข้อมูลชี้ให้เห็นแต่เนิ่น ๆ ว่า รัฐบาลบริหารอารมณ์ของประชำชนยังไม่มีประสิทธิภาพ เพราะถ้ามีประสิทธิภาพ อารมณ์ของผู้คนคงไม่เป็นแบบทุกวันนี้ โดยดูจากข้อมูลที่สำรวจพบ จะเห็นว่าอารมณ์คนเปลี่ยนไปในทางที่แก้ยากมากขึ้นหลายเรื่อง เช่น คนจะไม่รู้สึกเฉย ๆ อีกแล้ว ถ้ายุบพรรคอนาคตใหม่ แต่จะรู้สึกไม่ดี มีผลเสียเพิ่มขึ้น คนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นทำให้โจทย์และความท้าทายซับซ้อนอ่อนไหวมากขึ้น

“ต้นตอที่ทำให้คนมองว่าเศรษฐกิจแย่คือ คนที่ออกมาพูดของฝ่ายรัฐบาลเอง ที่พูดแล้วยิ่งทำให้คนรู้สึกแย่ ผลที่ตามมาคือ คนรู้สึกหวังที่จะก้าวต่อไปลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณอันตราย ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องเร่งปฏิรูปตัวเองด้านการบริหารอารมณ์ของสาธารณชน หรือทำอะไรก็รีบทำที่ทำให้ผู้คนรู้สึกดี ก่อนที่จะสายไป”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดล กล่าว

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT