ดูหนังออนไลน์
General

ปักธง ‘จัดระเบียบสายสื่อสาร’ 74 จังหวัด 4,000 กม.กสทช. เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสาร ตั้งเป้าปีนี้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ วงแหวนอุตสาหกรรม รัชดาภิเษก ด้าน กฟภ. ลุย 74 จังหวัด รวมระยะทางกว่า 4,000 กม.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ในปี 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำนักงาน กสทช. จะร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารใน 8 เส้นทาง ระยะทางรวม 37.7 กม.

นอกจากนี้ จะร่วมกับกรุงเทพมหานคร เตรียมจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ถนน ได้แก่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2.ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 3.ถนนรัชดาภิเษก

ส่วนในพื้นที่ภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้แจ้งมายังสำนักงาน กสทช. ว่ามีแผนจะจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นระยะทางรวมมากกว่า 4,000 กม. ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการตามแผน โดยจะประสานงานและกำชับให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกรายดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว

สำหรับผลการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศปี 2562 รวมทั้งสิ้น 106 เส้นทาง ระยะทาง 275.128 กม. แบ่งเป็นเส้นทางในกรุงเทพมหานคร 24 เส้นทาง ระยะทาง 27.21 กม. และเส้นทางใน 4 ภาค ทั่วประเทศ อีก 82 เส้นทาง ระยะทาง 247.918 กม.

ทั้งนี้ เส้นทางในกรุงเทพมหานคร เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการนำจัดระเบียบสายสื่อสาร และนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เส้นทางสำคัญๆ ที่ได้ดำเนินการ อาทิ เส้นทางถนนพระราม 5 เส้นทางกรุงเกษม เส้นทางถนนพระรามเก้าถึงแยกผังเมือง บริเวณแยกดินแดงตั้งแต่แยกวิภาวดีถึงแยกโบสถ์แม่พระฟาติมา เป็นต้น

ขณะที่ในภูมิภาค ได้ร่วมกับ กฟภ. ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในปี 2562 รวม 4 ภาค ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 82 เส้นทาง คิดเป็นระยะทางรวมทั้งหมด 247.918 กม. แบ่งเป็น ภาคเหนือจำนวน 22 เส้นทาง ระยะทาง 49.189 กม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 28 เส้นทาง ระยะทาง 70.864 กม. ภาคกลางจำนวน 11 เส้นทาง ระยะทาง 46.17 กม. และภาคใต้จำนวน 21 เส้นทาง ระยะทาง 81.695 กม.

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT