ดูหนังออนไลน์
Economics

ปี 63 กฟผ.เสนอครม.ลุย 6 โครงการ 6 แสนล้าน

ปี 63 กฟผ.ลุย 6 โครงการ มูลค่ารวมมากกว่า 6 แสนล้าน ดันโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง-โซลาร์ลอยน้ำ 9 เขื่อน รวม 8,875 เมกะวัตต์  พร้อมพัฒนาสายส่งรองรับพลังงานทดแทน และเชื่อมโยงการซื้อขายไฟฟ้าประเทศเพื่อนบ้าน ยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางค้าไฟฟ้าอาเซียน 

พัฒนา แสงศรีโรจน์

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ฐานะโฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ในปี 2563 กฟผ.มีโครงการที่ต้องเร่งดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2018) ระหว่างปี 2563-2580 รวมถึงดำเนินตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน รวม 6 แผนงาน มูลค่าการลงทุน มากกว่า 600,000 ล้านบาท  โครงการหลักเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง และโครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ลอยน้ำ (Hydro-Floating Solar) กำลังผลิตรวม 8,875 เมกะวัตต์ รวมมูลค่าการลงทุน 3 แสนล้านบาท และระบบสายส่งมูลค่าการลงทุน 3 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ 6 แผนงาน ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงตามแผน PDP จำนวน 5 โรง กำลังผลิต 6,150 เมกะวัตต์  ซึ่งจำนวนนี้เป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินสะอาด 1 โรง ที่เหลือเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพลังงานความร้อนร่วม คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในครึ่งปีแรก 2563

โครงการที่ 2 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro-Floating Solar) ในพื้นที่ 9 เขื่อนของ กฟผ.ขนาดกำลังการผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์ ซึ่งกฟผ.ได้มีการเปิดประมูลแล้วล็อตแรก 45 เมกะวัตต์ ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปรากฎว่าได้ราคาประมูลต่ำกว่าราคากลาง เพราะต้นทุนของโซลาร์เซลล์ต่ำลง ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

โครงการ 3 Grid Connectivity หรือการลงทุนระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อรองรับการเชื่อมระบบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนตามแผน PDP โดยจะต้องไปศึกษาดูรายละเอียด ว่าจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเกิดขึ้นในพื้นที่ใดมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องเข้าจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามแผน PDP จากนั้นจึงจะมาประเมินมูลค่าการลงทุน

โครงการที่ 4 เร่งดำเนินการศึกษาติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูง เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย กัมพูชา เมียนมาร์ สปป.ลาว มาเลเซีย เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ

ส่วนโครงการที่ 5 ศึกษาจัดตั้งศูนย์ซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading) เพื่อยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าภูมิภาคอาเซียน ตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยคาดว่าจะศึกษา และจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาได้ช่วงกลางปี 2563

โครงการ 6  ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ ที่จะดำเนินโครงการนำร่อง 3 พื้นที่ ประกอบด้วย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ,อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะเป็นโมเดลโครงการรับผิดชอบทางสังคมของกฟผ.

สำหรับโรงไฟฟ้าหลักตามแผน PDP ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า น้ำพอง 650 เมกะวัตต์ จ่ายไฟเข้าระบบปี 2568 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 600 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปี 2569 โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 700 เมกะวัตต์จำนวน 2โรง รวม 1,400 เมกะวัตต์ เข้าระบบ ปี 2570 และ 2572 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 700 เมกะวัตต์ และ 1,400 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปี 2569 และ 2570 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 700 เมกะวัตต์ 2 โรง รวม 1,400 เมกะวัตต์ เข้าระบบปี 2571 และ 2578

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB