ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

‘ซีพี ออลล์’ หนุนพัฒนาเยาวชนไทย รับมือยุค ‘เชื่อมมนุษย์-เอไอ’ ไร้รอยต่อ

ซีพี ออลล์ ผนึก มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเอไอ ของโลก จัดค่าย “CREATIVE AI CAMP” ปีที่ 2 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยต่อเนื่อง รับมือยุค “Seamless AI and Life” ดึงกูรูจากจีน-สิงคโปร์ ร่วมปั้น พลเมือง เอไอ สร้างสรรค์

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ปี 2563 โลกกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค Seamless AI & Life หรือยุคที่ เอไอ เข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตประจำวันของมนุษย์แบบไร้รอยต่อ

ขณะที่ ซีพี ออลล์ และพันธมิตร ต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะที่จำเป็น ให้ผู้ใช้ เอไอสามารถนำเอไอไปขับเคลื่อน สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศ พร้อมสนับสนุนงานต่างๆ ของคน ไม่ใช่แทนที่คน จึงเห็นความสำคัญในการจัดค่าย CREATIVE AI CAMP อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็น สามารถนำ เอไอ มาช่วยพัฒนาทุกภาคส่วนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

“เทคโนโลยีนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต แต่ความสำเร็จในชีวิตที่แท้จริงคือการที่เราเข้าใจคนอื่น และคนอื่นเข้าใจเรา งานจะสำเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคน ค่าย Creative AI เป็นการผสมผสานองค์ความรู้เรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทาง (Hard Skills) เข้ากับหมากล้อม (GO) เกมกีฬาปรัชญาการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นทักษะที่ยืดหยุ่น (Soft Skills) เข้าด้วยกัน หวังว่าเด็กๆ จะเรียนรู้ทั้ง เอไอ และหมากล้อม แล้วนำไปใช้ให้เกิดความสำเร็จ” นายก่อศักดิ์เสริม

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ยังได้ร่วมมือกับ 2 พันธมิตรหลัก คือ Advanced Robotics Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) หนึ่งในพันธมิตรหลักของค่ายครั้งที่ 1 และ Associate Professor HAN Shenglong จาก Department of Information Management มหาวิทยาลัยปักกิ่ง พันธมิตรใหม่ในค่ายครั้งที่ 2 ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านเอไอระดับโลกมาเป็นวิทยากร พร้อมกับพันธมิตรการศึกษา ได้แก่ บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัด และ บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด มาร่วมให้ความรู้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 38 คน จากผู้สมัครทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ด้าน ดร.พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล ผู้อำนวยการสำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ริเริ่มและบริหารโครงการกล่าวเสริมว่า สำหรับค่ายครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “I AM AND AI FOR I AM” ซึ่งประกอบขึ้นจาก I AM หมายถึง ตัวเราหรือมนุษย์ และ AI FOR I AM หมายถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อมนุษย์ สะท้อนว่า ค่ายนี้ต้องการให้เยาวชนนั้นพัฒนาทักษะและคุณธรรมจริยธรรม จนทำให้ทั้งมนุษย์และเทคโนโลยี AI นั้นอยู่ร่วมกันได้ในยุค Seamless AI & Life

เนื้อหาหลักที่เยาวชนจะได้เรียนรู้ภายในค่าย ประกอบด้วย

1.การบูรณาการวิธีสร้างสรรค์ ด้าน เอไอ ผ่านปรัชญาการเล่นหมากล้อม เนื่องจากวิธีการสร้างเอไอ แบบดั้งเดิม คือวิธีการสร้างแบบตายตัว พัฒนาให้เอไอ ทำได้เพียงครั้งละ 1 ฟังก์ชัน การฝึกให้เยาวชนเข้าใจถึงกระบวนการคิดของหมากล้อมซึ่งมีกลยุทธ์ที่ซับซ้อน จะทำให้เยาวชนสามารถสร้างสรรค์เอไอ ที่ซับซ้อนขึ้น รู้แพ้รู้ชนะ ให้ความสำคัญกับมิตรภาพ

2.ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยี ABCD อันประกอบด้วย เอไอ หรือ ปัญญาประดิษฐ์, บล็อกเชน, คลาวด์ และ ดิจิทัล ดาต้า

พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล

3.การฝึกปฏิบัติจริง โดยจะให้เหล่าเยาวชนแบ่งกลุ่มสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์เทคโนโลยีกลับมาดูแลสังคม

“เราคาดหวังว่าเด็กๆ ที่เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ จะนำองค์ความรู้เอไอ และหมากล้อมที่ได้รับไปส่งต่อให้เพื่อนๆ ในโรงเรียน กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนโลกในอนาคต และร่วมกันนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนประเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม” ดร.พงส์ศักดิ์กล่าว

WANPEN PUTTANONT