ดูหนังออนไลน์
Food

เตือนภัย ‘ยำไข่แดงเค็ม’ เสี่ยงปนเปื้อน-อาหารเป็นพิษ

โครงการอาหารปลอดภัยฯ ออกโรงเตือนประชาชนที่นิยมรับประทาน ยำไข่แดงเค็ม หลังสุ่มตรวจ 4 ตัวอย่าง พบเชื้อซาลโมเนลลา สาเหตุอาหารเป็นพิษ

โครงการอาหารปลอดภัย โดยศูนย์วิจัย และประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบยำไข่แดงเค็ม 4 ตัวอย่าง พบว่ามีเชื้อซาลโมเนลลาปนเปื้อนอยู่ทั้งหมด ซึ่งขัดกับเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่กำหนดให้อาหารประเภทยำ ต้องไม่พบเชื้อซาลโมเนลลาปนเปื้อนเลย

สำหรับเชื้อซาลโมเนลลา เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษดังนั้น จึงขอเตือนประชาชน ที่ชื่นชอบทานอาหารยำประเภทนี้ ให้เลือกร้านที่สะอาดได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะอนามัย ผู้ปรุงมีการรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี ที่สำคัญควรรับประทานยำที่ปรุงสุกใหม่ๆ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อซาลโมเนลลาลงได้

ทั้งนี้ อาการเมื่อทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อซาลโมเนลลาเข้าไป จะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดศรีษะ ปวดท้อง มีไข้ หนาวสั่น และอ่อนเพลีย อาการจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับ และภูมิต้านทานของแต่ละคน

ในส่วนของร้านค้า ผู้ปรุงต้องสวมถุงมือขณะหยิบจับวัตถุดิบ ไม่ใช้เขียงหั่นเนื้อสัตว์ดิบและเนื้อสัตว์ปรุงสุกแล้วร่วมกัน ลวกวัตถุดิบต่างๆ ให้สุกก่อนนำมาปรุงรส ไม่ไอจามรดอาหาร และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT