Economics

เงียบเหงา!! คลังปิดลงทะเบียน ‘ชิมช้อปใช้’ สำหรับผู้สูงอายุแล้ว

เงียบเหงา!! คลังปิดลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” เฟส 3 สำหรับผู้สูงอายุแล้ว หลังคุณลุง – คุณป้าเมิน

นายนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” ที่ได้เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 และรอบพิเศษสำหรับผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ได้รับสิทธิรวม 1,448,012 ราย ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นว่ามีการลงทะเบียนที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามที่คาดการณ์ไว้แล้ว จึงจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุวันนี้เป็นวันสุดท้าย และจะปิดการลงทะเบียนในเวลา 18.00 น.

นายพรชัย ฐีระเวช

สำหรับการใช้จ่ายของประชาชนตั้งแต่วันที่ 27 กันยายนจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิรวม 3 เฟส จำนวน 11,769,870 ราย มีการใช้จ่ายรวม 17,872 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายจาก g-Wallet ช่อง 1 จำนวน 11,619 ล้านบาท

สำหรับ g-Wallet ช่อง 2 มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 247,020 ราย มียอดการใช้จ่ายรวม 6,252 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายละประมาณ 25,314 บาท โดยยอดใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ยังคงขยายตัวเป็นอย่างมากและอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด

“ประชาชนสามารถใช้สิทธิภายใต้มาตรการได้อย่างต่อเนื่องโดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เพื่อมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและมีสิทธิได้รับเงินคืนสูงสุดถึง 20% อีกด้วย” รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าว

สำหรับมาตรการชิมช้อปใช้เฟส 3 กันสิทธิ์ไว้ให้คนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 5 แสนราย แต่มีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนประมาณ 2 แสนรายเท่านั้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team