CSR

‘ปตท.สผ.’ ช่วยชมรมผู้สูงอายุกำแพงเพชร ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ศก.พอเพียง

รอยยิ้มของเพื่อนบ้านเป็นอีกสิ่งที่สร้างความอิ่มเอมใจให้กับชาว ปตท.สผ.  พี่ ๆ โครงการเอส 1 จึงไปช่วยกันทาสี มุงหลังคา และสร้างสะพานไม้ไผ่ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับชมรมผู้สูงอายุ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับคุณตาคุณยายได้ไม่น้อยเลย

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงผิวถนนที่ชำรุดบริเวณสามแยกบ้านไร่ยา – บ้านบึงกิ่ว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของคนในชุมชนด้วย

#PTTEPCSR #PTTEP #ปตทสผ #โครงการเอส1 #รักเพื่อนบ้าน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team