ดูหนังออนไลน์
PR News

‘สกพอ. – KOTRA’ ทำเอ็มโอยู พัฒนาลงทุนอุตฯ เป้าหมาย-สมาร์ทซิตี้ ในอีอีซีวันนี้ (25 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายมุน แจ อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KOTRA) เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ ในการหาโอกาสทางธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมถึง ส่งเสริมความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมที่ทั้ง 2 ฝ่ายสนใจร่วมกัน อาทิ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เกษตรกรรมขั้นสูง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการวิจัยและพัฒนา


การทำเอ็มโอยูดังกล่าว ถือเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย Thailand 4.0 ของไทย และนโยบาย New Southern Policy ของเกาหลีใต้ ซึ่งสนับสนุน และส่งเสริมภาคเอกชน ให้กระจายการค้า และการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศเอเชียใต้ และกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team