ดูหนังออนไลน์
Economics

‘ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ’ รับสมัครบริษัทจดทะเบียนร่วมอุดมการณ์

ก.ล.ต. ชวนบริษัทจดทะเบียน ร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” กระชับเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนฯ พร้อมเปิดตัว 4 ธ.ค.นี้ 

วันนี้ ( 19 พ.ย.) ก.ล.ต. ประกาศเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต เข้าร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ธันวาคม 2562

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า การทำความดีเพื่อแผ่นดิน สามารถเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวภายในองค์กรตนเอง ดังนั้น ก.ล.ต. ซึ่งมีสำนักงานอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต จึงได้ริเริ่มโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

โดยเชิญชวนบริษัทจดทะเบียน ที่ตั้งอยู่ในบริเวณถนนวิภาวดีฯ มาร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดขยะ ที่ไม่สามารถหมุนเวียนไปใช้ หรือทำประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถขยายผลไปยังองค์กรอื่นได้

ทั้งนี้ โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”  เป็นการดำเนินการภายใต้ ” โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  ที่ ก.ล.ต. และหน่วยงานในตลาดทุน 12 องค์กร ร่วมกันจัดทำและมีพิธีเปิดโครงการไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

เพื่อให้หน่วยงาน และบุคลากรในตลาดทุนร่วมกันทำความดี โดยการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืนตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และจะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนองค์กรที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้แล้ว ให้สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” จะเป็นส่วนสำคัญ ในการเริ่มต้นกิจกรรมเป็นรูปธรรมของเครือข่าย เพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) ที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้ร่วมกับ ก.ล.ต. และอีก 7 องค์กรจัดตั้งขึ้น

ก.ล.ต. จะเปิดตัวโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญชวนบริษัทจดทะเบียน ที่มีที่ทำการหรือมีโครงการอยู่ในแนวถนนวิภาวดีรังสิต มาร่วมงานเพื่อแสดงพลังในวันเปิดตัวดังกล่าว

SARANYA THONGTHAB