Branding

‘SAMTEL’ รอคว้างานประมูลอีก 6,000 ล้านปลายปีนี้

สามารถเทลคอม โชว์ผลงาน 3 ไตรมาสแรก รับรู้รายได้แล้ว 7,221 ล้านบาท และยังมีงานในมือแล้วกว่า 9,000 ล้านบาท เตรียมพร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทปลายปี

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (SAMTEL) เปิดเผยว่า ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ยังมีงานที่รอการประมูลอีกกว่า 30 โครงการ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท อาทิ โครงการของธนาคารออมสิน และบมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นต้น จากปัจจุบันที่บริษัทมีโครงการในมือแล้วมูลค่ารวมกว่า 9,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จจากการเซ็นสัญญาในครึ่งปีแรก อาทิ โครงการออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,โครงการของทีโอที ,โครงการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ด้านผลประกอบการของบริษัทในช่วง 9 เดือน ที่ผ่านมา พบว่า มีรายได้และกำไรสูงขึ้น เฉลี่ยกว่า 30% โดยมีรายได้รวม 7,221 ล้านบาท และกำไร 310 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่รายได้ในไตรมาส 3 อยู่ที่ 1,950 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 80 ล้านบาท

ทั้งนี้ในไตรมาส 3 บริษัทได้เซ็นสัญญาโครงการใหม่ มูลค่ารวม 1,734 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ของกองบัญชาการกองทัพไทย , โครงการต่อสัญญาจ้างให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง หรือ CUTE ของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย, โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ และโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพังงา

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT