Economics

ชาวบ้าน 2.5 พันคนรอลุ้น! วันนี้เสนอค่าเวนคืน ‘มอเตอร์เวย์’ ค้างจ่ายเข้า ครม. สัญจร

ชาวบ้าน 2.5 พันคนรอลุ้น! วันนี้ กรมทางหลวงเสนอค่าเวนคืนที่ดิน มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญฯ” ค้างจ่าย 1.2 หมื่นล้านเข้า ครม. สัญจร ถ้าไฟเขียว พร้อมจ่ายรายแรกเดือนหน้า

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร วงเงิน 49,120 ล้านบาทว่า จากการลงพื้นที่พบว่าโครงการมีความคืบหน้าในการก่อสร้างเพียง 25% ล่าช้ากว่าแผนถึง 56% เนื่องจากติดปัญหาในการจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่งผลให้ผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้

วันนี้ (12 พ.ย.) กรมทางหลวง (ทล.) จึงจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรครั้งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาขยายกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมอีก 12,032 ล้านบาท จาก 5,420 ล้านบาท รวมเป็นทั้งหมด 17,000 ล้านบาท

เมื่อ ครม. อนุมัติแล้ว กรมทางหลวงจะสามารถจ่ายเงินค่าเวนคืนให้ประชาชนรายแรกได้ในเดือนธันวาคม 2562 และจะจ่ายให้รายสุดท้ายครบภายในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งตามกำหนดการก่อสร้างโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ในปี 2566

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ถ้าหาก ครม. เห็นชอบตามที่เสนอ กรมทางหลวงจะสามารถนำเงิน 12,032 ล้านบาท มาจ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่เหลืออีก 2,500 ราย รวม 4,000 รายการ แบ่งเป็น บ้านที่อยู่อาศัย 2,577 รายการ, ต้นไม้ 500 รายการ และสิ่งปลูกสร้าง 900 รายการ จากที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้มีการจ่ายค่าเวนคืนให้กับประชาชนไปแล้ว 1,000 ราย

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE