ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

เกษตรศาสตร์คุมเข้ม!! ดีเดย์ 2 ธ.ค. ไม่มีใบอนุญาตห้ามผ่าน

เพื่อความปลอดภัย “ม.เกษตรศาสตร์” ประกาศคุมเข้มจราจรภายในมหาวิทยาลัย รถยนต์ทุกประเภทที่ไม่มีใบอนุญาตห้ามผ่านเข้าออก เริ่ม 2 ธ.ค.นี้

นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องมาตรการในการจัดระเบียบจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยกำหนดมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนดังนี้

มาตรการที่ 1 ห้ามรถยนต์ทุกประเภทที่ไม่มีใบอนุญาตผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้าออกประตูมหาวิทยาลัย ยกเว้นประตูงามวงศ์วาน 1 โดยให้เริ่มใช้บังคับตั้งเเต่วันที่ 2 ธันวาคมเป็นต้นไป

มาตรการที่ 2 เวลาในการเปิดประตูเข้าออกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ประตูวิภาวดีรังสิต ประตูงามวงศ์วาน 2 เเละประตูงามวงศ์วาน 3 ให้ผ่านเข้าออกเฉพาะรถยนต์ที่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น เเละประตูทั้ง 3 ประตู จะมีเวลาเปิดประตูเข้าออกตั้งเเต 05.00-22.00 น.
  • ประตูงามวงศ์วาน 1 ให้รถยนต์ผ่านเข้าออกตลอด 24 ชม. ภายใต้การดูเเลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ ในส่วนของประตูเข้าออกอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ มหาวิทยาลัยจะหารือเเนวทางบริหารจัดการระบบการจราจรพื้นที่เกษตรกลาง บางเขน เเละจะดำเนินการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเเละระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้บริหารจัดการในอนาคตต่อไป

มาตรการที่ 3 การกำหนดเส้นทางการเดินรถในเขตการเรียนการสอน

  • รถยนต์ที่มีบัตรอนุญาตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าออกบริเวณเขตการเรียนการสอนได้ ประกอบด้วยถนนชูชาติ กำภู ถนนระพี สาคริก ถนนวิโรจ อิ่มพิทักษ์ ทั้งนี้ ตั้งเเต่วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
  • ห้ามมิให้รถยนต์ทุกประเภทเเละรถจักรยานยนต์ขับขี่ในช่องทางการเดินรถจักรยาน

มาตรการที่ 4 การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยให้กับนิสิตเเละบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • รถยนต์ทุกประเภทเเละรถจักรยานยนต์ต้องขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม.ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เเละผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายในขณะที่ขับขี่เเละโดยสารรถจักรยานยนต์

ทั้งนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผ่อนปรนให้รถยนต์จากภายนอกสัญจรเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อผ่อนคลายปัญหาการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัย ในขณะที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเเละสายสีเเดงในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบการจราจรของถนนวิภาวดีรังสิต เเละถนนพหลโยธินนั้น บัดนี้การก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าวได้ดำเนินการใกล้จะเสร็จสิ้นเเล้ว ประกอบกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะเริ่มเดินรถถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เเละทางกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนเพื่อเชื่อมต่อการจราจรระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตเเละถนนพหลโยธิน สามารถใช้งานได้เเล้ว

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเห็นสมควรคัดกรองรถยนต์ที่จะผ่านเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย โดยจำกัดให้เฉพาะรถยนต์ที่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยเท่านั้นเพื่อให้พื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยมีสภาพเหมาะสมเเก่การเป็นสถานศึกษา ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายเเรง มีความปลอดภัย เเละลดมลภาวะทางอากาศ อันจะส่งผลให้นิสิตเดินทางภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกปลอดภัย  ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถจักรยานเเละรถรางไฟฟ้า

The Bangkok Insight Editorial Team