ดูหนังออนไลน์
General

‘หม่อมเต่า’ ค้านต่างด้าวตั้งสหภาพแรงงานในไทย

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐสั่งระงับการให้สิทธิพิเศษภาษีศุลกากร (จีเอสพี) แก่สินค้าของไทย โดยอ้างถึงเรื่องไม่ปกป้องสิทธิแรงงานตามสากล ว่าที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ได้หารือเรื่องจีเอสพี มีความสำคัญมากกว่าเรื่องของแรงงาน กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ไปเจรจาเรื่องจีเอสพี

ขณะที่เรื่องแรงงานไม่ค่อยมีอะไร โดยเรื่องที่สหรัฐต้องการให้มีการตั้งสหภาพแรงงานต่างด้าวในไทยนั้น เวลานี้เราให้คนต่างด้าวด้อยกว่าคนไทย เพราะหากให้คนไทยเท่ากับต่างด้าวอย่างนี้ ก็จะยุ่ง กระบวนการของไทยไม่ได้มาอย่างนั้น เราไม่ได้เป็นประเทศที่เสรีภาพมากมาย กฎหมายของเราไม่ได้เป็นสากล และคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสากล ประเทศใครประเทศมัน  ถ้าให้ตั้งแรงงานต่างด้าวเป็นสหภาพแรงงาน เราก็เหนื่อย คนต่างด้าวพูดภาษาไทยไม่ได้  แบบนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไร

แม้กระทั่งกรณีสหภาพแรงงานที่เป็นคนไทยก็ยังทะเลาะกันเอง  อยู่ดีๆจะมีต่างชาติล้านคนมาเป็นสหภาพกลุ่มใหญ่ เราผลักดันให้ไม่ได้ แต่ตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรจึงได้ตอบยาก  ต้องดูก่อนว่ากระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสหรัฐจะเจรจาตกลงเรื่องจีเอสพีได้หรือไม่ ถ้าตกลงได้ แต่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานแล้วมาถามเราว่าทำอะไรได้บ้างจึงจะได้ลงแรงคิดต่อไป

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight