General

‘สวนสัตว์เชียงใหม่’ เปิดสาเหตุการตายหมีแพนด้า ‘ช่วงช่วง’

“สวนสัตว์เชียงใหม่” ออกแถลงการณ์แจ้งสาเหตุการตาย “ช่วง ช่วง” ชี้ภาวะหัวใจล้มเหลว ไม่เจอสิ่งแปลกปลอมในหลอดลม

 

สวนสัตว์เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์แจ้งสาเหตุการตายของหมีแพนด้า “ช่วง ช่วง” โดยระบุว่า หมีแพนด้าเพศผู้ ชื่อ “ช่วง ช่วง” ในประเทศไทย ตายในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมายังประเทศไทยอย่างเร่งด่วน เพื่อสืบหาสาเหตุการตายโดยทันที ผ่านการชันสูตรและวินิจฉัยโรคของคณะผู้เชี่ยวชาญไทย – จีน พบว่า ภาวะทางโภชนาการของหมีแพนด้า ช่วง ช่วง อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่พบบาดแผลภายนอก ไม่พบสิ่งแปลกปลอมในหลอดลม

โดยสาเหตุการตายเนื่องมาจากภาวะหัวใจล้มเหลว ส่งผลให้อวัยวะภายในทั่วร่างกายขาดออกซิเจนเป็นเหตุให้ตาย ลำดับต่อไปทั้งฝ่ายไทย – จีน จะดำเนินการจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องภายหลัง ตาม “ความตกลงระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปภัมภ์และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยจะดำเนินการชดเชยสำหรับการตายของหมีแพนด้า ช่วง ช่วง โดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันจะดำเนินการเรื่องการดูแลหมีแพนด้า หลินฮุ่ยให้ดีที่สุดต่อไป โดยการให้ข้อมูลข่าวสารทางฝ่ายจีนจะทำการแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่เป็นทางการ ส่วนฝ่ายไทยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันเดียวกันของทั้งสองฝ่าย

โดยฝ่ายไทยจะดำเนินการชดเชยสำหรับการเสียชีวิตของหมีแพนด้า ช่วง ช่วง โดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันจะดำเนินการเรื่องการดูแลหมีแพนด้า หลินฮุ่ย ให้ดีที่สุด ต่อไป สำหรับการให้ข้อมูลข่าวสารทางฝ่ายจีนจะทำการแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่เป็นทางการส่วนฝ่ายไทยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันเดียวกัน ของทั้งสองฝ่าย รายงานข่าวแจ้งมาว่า การเสียชีวิตของช่วงช่วงครั้งนี้ ไทยต้องเสียค่าปรับ ตามสัญญา MOU ระหว่างไทยกับจีน เป็นเงิน 5 แสนดอลลาร์

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team