ดูหนังออนไลน์
Buzz News

บลูคาร์บอนโซไซตี้แก้ไขปัญหาพลาสติกในทะเล

ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์

ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ นายกสมาคมและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ รับโล่รางวัลจากพลตรีสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่บลูคาร์บอนโซไซตี้แสดงเจตนารมณ์ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศชายฝั่ง

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight