Digital Economy

‘นกสกู๊ต’ ปฏิวัติระบบซอฟต์แวร์ รับการเปลี่ยนแปลง ‘ยุคดิจิทัล’

นกสกู๊ต ขยับธุรกิจสู่ความเป็นสากล ใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจบนรูปแบบคลาวด์ ด้าน เนทติเซนท์ – เอสเอพี ร่วมกันพัฒนาระบบ ประเดิมนกสกู๊ต ก่อนรุกทั้งอุตสาหกรรมการบิน รองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล ด้วยการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์

ยอดชาย สุทธิธนกูล

นายยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกสกู๊ต เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันที่ดุเดือด เพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาด  และต้องขยายเส้นทางการบินเพื่อความอยู่รอด รวมถึงการพัฒนาเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด

ขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น ยังส่งผลกับธุรกิจ  เป็นความท้าทายที่ธุรกิจการบินต้องเร่งปรับตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนกาดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาธุรกิจให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นกสกู๊ต จึงได้ลงนามร่วมกับ เนทติเซนท์ (Netizen) และ เอสเอพี (SAP) เพื่อช่วยขยายการดำเนินธุรกิจให้นำไปสู่ความเป็นสากล ด้วยระบบ “Netizen SAP ByDesign Arabica” ที่จะช่วยรับข้อมูลการจัดการต่างๆจากระบบได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนการบริหารจัดการ วัดผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ช่วยให้นกสกู๊ต มุ่งสู่ผู้นำธุรกิจการบินในเอเชีย

กฤษดา สาธุกิจชัย

ด้านนายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) เปิดเผยว่า การร่วมกับเอสเอพี พัฒนาระบบ SAP ERP ให้กับสายการบินนกสกู๊ต ด้วย Netizen SAP ByDesign Arabica โดยการวางระบบด้วย Real Cloud ERP ซึ่งเป็นการพัฒนาขึ้นมา เพื่อเจาะกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมการบินโดยเฉพาะ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น

ความร่วมมือดังกล่าวยังถือเป็นการบุกเบิกการวางระบบด้วย Real Cloud ERP ครั้งแรกในอุตสาหกรรมการบินไทย ด้วยการนำร่องใช้งานอย่างเป็นทางการกับสายการบิน NokScoot เป็นรายแรก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร ช่วยบริหารจัดการต้นทุน เน้นความแม่นยำ เพิ่มความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพในการแข่งขันของตลาดอุตสาหกรรมการบินที่มีการแข่งขันสูงให้ดียิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล

สำหรับจุดเด่นของซอฟต์แวร์ Netizen SAP ByDesign Arabica เกิดจากจากการหลอมรวมวัฒนธรรมทางธุรกิจทั้ง 3 ส่วนเข้าไว้ด้วยกัน โดยเป็นระบบ SAP ERP จากประเทศเยอรมัน ผสมผสานองค์ความรู้ในกระบวนการทำงานจากประเทศญี่ปุ่นนำมาปรับใช้ และพัฒนาระบบการใช้งานด้วยรูปแบบไทย จาก Netizen เพื่อให้ตอบสนองการทำงาน การดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมในประเทศไทย มีระบบการคำนวนภาษีที่สอดคล้องกับระบบภาษีของไทย  ยังเชื่อมโยงการชำระภาษีให้กับทางสรรพากรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้น

“ระบบดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การทำงานให้กับนกสกู๊ต ที่มุ่งขยายเส้นทางการบินเชิงรุกให้ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย  มีการเพิ่มฝูงบินมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการบินให้กับสายการบิน รองรับการเชื่อมต่อของเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต”นายกฤษดา กล่าว

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT