Business

ยักษ์ชนยัก! ‘BEM-UNIQ-BTS’ ยื่นซองประมูลงานระบบมอเตอร์เวย์ 6 หมื่นล้านบาท

มาแล้ว! 3 กลุ่มยื่นซองประมูล “งานระบบมอเตอร์เวย์” 6 หมื่นล้านบาท โดย “BEM” มาเดี่ยว “UNIQ” จับมือพันธมิตรจีน กลุ่ม “BTS” ผนึก “GULF”

อานนท์ เหลืองบริบูรณ์

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงอยู่ระหว่างเปิดประมูล โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา จำนวน 1 สัญญา วงเงิน 33,258 ล้านบาท และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี จำนวน 1 สัญญา จำนวน 27,828 ล้านบาท วงเงินรวมทั้งหมด 61,086 ล้านบาท

โดยกรมทางหลวงเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. วันนี้ (27 มิ.ย.) และผลปรากฎว่าในช่วงเช้ามีผู้มายื่นข้อเสนอทั้งหมด 2 ราย ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และ 2.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ อย่างไรก็ตามยังเหลือเวลายื่นข้อเสนอถึง 15.00 น. ดังนั้นจึงต้องรอสรุปตัวเลขผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมดอีกครั้ง

“ในช่วงเช้ามีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย ซึ่งก็รู้สึกพอใจ เพราะมีการแข่งขัน แต่ก็ต้องรอสรุปตัวเลขคนยื่นซองอีกครั้งหลังเวลาบ่าย 3” นายอานนท์กล่าว

3 ยักษ์ยื่นประมูล

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ล่าสุดในเวลา 14.00 น. มีผู้มายื่นข้อเสนอการประมูล O&M ทั้ง 2 สัญญา สัญญาละ 3 ราย ได้แก่

  1. BEM ยื่นข้อเสนอแบบเดี่ยว
  2. UNIQ กับจับมือกับ China Communications Construction Company Limited หรือ CCCC พันธมิตรจากประเทศจีน
  3. กลุ่มบริษัทประกอบด้วย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS, บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH, บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน )หรือ STEC และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF

รายงานข่าวเปิดเผยต่อว่า เบื้องต้นกรมทางหลวงมีกำหนดจะเปิดข้อเสนอซองที่ 1 ด้านคุณสมบัตและเทคนิคของเอกชนในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จากนั้นจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1 เดือนจึงเปิดซองข้อเสนอด้านราคาได้

สัมปทานยาว 30 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีระยะทาง 196 กิโลเมตร ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวน 9 แห่ง วงเงินลงทุน O&M จำนวน 33,258 ล้านบาท และมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีระยะทาง 96 กิโลเมตร ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวน 8 แห่ง วงเงินลงทุน O&M จำนวน 27,828 ล้านบาท

โดยการดำเนินงาน O&M จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ออกแบบ ก่อสร้างงานระบบ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และระยะที่ 2ดำเนินงานและบำรุงรักษาทั้งโครงการ เป็นระยะเวลา 30 ปี

ผู้ชนะการประมูลทั้ง 2 สัญญา จะต้องรับผิดชอบการออกแบบ ลงทุนก่อสร้าง ดำเนินงาน และบำรุงรักษาโครงการทั้งหมด ทั้งในส่วนของงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุนและงานส่วนที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นผู้บริหารการจัดเก็บค่าผ่านทาง โดยเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบ ค่าบำรุงรักษา และค่าบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost ส่วนรัฐจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอกชนลงทุนก่อสร้าง รวมถึงรายได้ทั้งหมดจากค่าธรรมเนียมผ่านทาง

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เปิดให้เอกชนซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (Request for Proposal (RFP) documents) ทั้ง 2 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์- 27 มีนาคม 2562 และเปิดรับซองข้อเสนอในวันนี้ (27 มิ.ย.) จากนั้นมีกำหนดจะเปิดซองข้อเสนอที่ 1 ด้านคุณสมบัตและเทคนิคในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

โดยการประมูลครั้งนี้ เอกชนจะต้องยื่นข้อเสนอทั้งหมด 3 ซอง ประกอบด้วยซองที่ 1 ด้านคุณสมบัติและเทคนิค, ซองที่ 2 ด้านการลงทุนและผลตอบแทน และซองที่ 3 ข้อเสนออื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการดำเนินงานของกรมทางหลวง

 

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE