CSR

กลุ่มเซ็นทรัลเดินหน้าหนุนสินค้าชุมชนปีที่ 8 สร้างรายได้เข้าชุมชนแล้วกว่า 2,700 ล้านบาท

กลุ่มเซ็นทรัล จับมือ กระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรมช้อปสินค้าชุมชนประจำปี “สินค้าชุมชนของเรา ปี 8” รวบรวมของดีของเด็ดที่กลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนกว่า 600 รายการ หลังดำเนินโครงการ 8 ปี สร้างรายได้กว่า 2,700 ล้านบาท

พิชัย จิราธิวัฒน์

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการสินค้าชุมชนของเรา เพื่อร่วมพัฒนาสินค้าชุมชนทั่วประเทศ และถือเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมภายใต้ “เซ็นทรัล ทำ” ตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 8 โดยสามารถช่วยเหลือชุมชนไปแล้วทั่วประเทศกว่า 700 ชุมชน 10,800 ครัวเรือน และมีผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการกว่า 4,700 รายการ สร้างรายได้คืนกลับสู่ชุมชนไปแล้วกว่า 2,700 ล้านบาท

สำหรับเป้าหมายของโครงการดังกล่าว จะเน้นการพัฒนาสินค้าชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล็ก ๆ สู่สหกรณ์ จนเติบโตสู่ผู้ประกอบการขนาดย่อม (SME) และพร้อมเพื่อการส่งออกในที่สุด รวมถึงช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน ต่อยอดไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นโดย

ทั้งนี้ล่าสุด กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรมช้อปสินค้าชุมชนประจำปี “สินค้าชุมชนของเรา ปี 8” รวบรวมของดีของเด็ดที่กลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนกว่า 600 รายการ มาไว้ในงาน ท่ามกลางบรรยากาศฟาร์มกลางกรุง ภายใต้ธีม Farm in Town แบ่งเป็น 3 โซน โซนอัตลักษณ์สมุนไพรไทย , โซนผัก-ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก และ โซนของใช้สร้างสรรค์ จัดให้ช้อป 2 โซนกลางกรุง วันที่ 13-18 มิถุนายน ชั้น 1 ลานเซ็นทรัลคอร์ท และอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ วันที่ 15-20 สิงหาคม ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 (โซนลิฟท์แก้ว) เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT