Business

โลเคชั่น อินเทลลิเจนซ์ อาวุธช่วยบริหารจัดการธุรกิจอสังหาฯยุคใหม่

วงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย การแข่งขันแย่งชิงลูกค้าอย่างดุเดือด ด้วยกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งในเรื่องการทำแบรนด์ดิ้ง ดีไซน์ ทำเลทองในย่านสำคัญ ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและการสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้ายุคดิจิทัล

ธนพร ฐิติสวัสดิ์

นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเข้าแทรกซึมและยังประโยชน์ในทุก ๆ วงการไม่เว้นแม้แต่วงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ทำให้การดำเนินการในด้านอสังหาริมทรัพย์พัฒนาและทันสมัยขึ้นมาก เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่ารู้น่าศึกษา และเทคโนโลยีบางอย่างยังมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปไม่เฉพาะกับวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ArcGISแพลตฟอร์มด้านภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ นับเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก มีความโดดเด่นในเรื่องของ โลเคชั่น อินเทลลิเจนซ์ (Location Intelligence) หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองใหม่ ๆ โดยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทพัฒนาอสังหาฯ 5อันดับแรกของประเทศใช้ ArcGIS แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ

สำหรับ โลเคชั่น อินเทลลิเจนซ์ บนแพลตฟอร์มArcGIS มีการทำงานที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการ เก็บข้อมูล จัดเก็บ แบ่งปัน วิเคราะห์ ไปจนถึงการเข้าถึงเข้ามูลหรือบูรณาการแบบเรียลไทม์ เพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ หรือเพื่อตัดสินใจในเชิงธุรกิจ

แพลตฟอร์ม ArcGIS มีระบบการทำงานที่หลากหลาย อาทิ ระบบบริหารจัดการแปลงที่ดิน, ระบบจำลองพื้นที่โครงการและอาคารแบบ 3 มิติ, 3. ระบบการออกแบบอาคารร่วมกับเทคโนโลยี CAD และBIM (GIS Integrate with CAD and BIM), ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอาคาร เป็นต้น

ตัวอย่างที่น่าสนใจในการใช้งานแพลตฟอร์ม ArcGIS คือ เจแอลแอล ในประเทศออสเตรเลีย ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านการจัดการการลงทุนและให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์เพียงรายเดียวของออสเตรเลีย ซึ่งใช้เทคโนโลยี ArcGIS รวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ช่วยตั้งแต่การวิเคราะห์หาปัจจัยต่อพื้นที่ศักยภาพในการลงทุน ไปจนถึงการสร้างแบบจำลองพื้นที่และอาคารแบบอินเทอร์แอคทีฟ 3D ให้เห็นพื้นที่ ขนาด และความสูงของอาคาร และพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอาคาร อำนวยความสะดวกในการจัดการและดูแลพื้นที่ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้เช่าอย่างเป็นระบบ

ขณะที่ในประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำ ArcGIS แพลตฟอร์มไปเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มนักพัฒนาโครงการ จัดหาที่ดิน ซื้อขายที่ดิน กลุ่มที่พักอาศัย บริหารจัดการอาคาร เช่น นิติ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หรือ กลุ่มแบ่งพื้นที่ให้เช่า เช่น นิคมอุตสาหกรรม หรือพวกห้าง อาคารสำนักงานให้เช่า กลุ่มประเมินทรัพย์สิน เป็นต้น

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT