CSR

‘วรวิทย์’ นำทีมปลูกป่า-เก็บขยะ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวระยอง

นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (The Eco Tourism Hero) ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สะอาดและน่าประทับใจ” ณ ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

จากนั้นลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ และล้างห้องน้ำ บริเวณชายหาด โดยมี น้องอิน สาริน หรือพ่อเพิ่ม นักแสดงจากละคร ทองเอก หมอยาท่าโฉลง และประชาชนจิตอาสากว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมนี้

ทั้งนี้  ป่าโกงกางนี้จะเป็นป่าในเมือง ที่เกิดจากการปลูกด้วยมือมนุษย์ และเป็นโครงการที่ทำสำเร็จมาแล้วมากกว่า 10 ปี  ซึ่งพื้นที่ป่านี้มีส่วนช่วยเพิ่มพื้นที่หน้าชายหาด ให้กว้างขวางมากขึ้น  และยังช่วยลดการกัดเซาะชายหาดได้ด้วย  ทั้งยังช่วยรักษาวิถีชีวิตของหมู่บ้านประมงชายฝั่งไว้ได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์

สำหรับปัญหาเรื่องขยะนั้น จังหวัดระยองมีขยะเกิดขึ้นวันละ 989 ตัน หรือตกราวปีละกว่า 300,000 ตัน ซึ่งในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้ จำเป็นต้องอาศัยการรวมกลุ่มพลังของจิตอาสา ช่วยกันเก็บขยะตามชายหาดให้บ่อยขึ้น เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ไหลกลับคืนสู่ท้องทะเล แล้วไปสะสมอยู่ในตัวปลา ที่พร้อมจะกลับมาเป็นอาหารให้กับคน

“ขั้นต่อไป คงต้องยึดหลัก คือ Reduce Reuse  Recycle อย่างจริงจัง  และที่สำคัญต้องRemind และ Rethink ทั้งความคิดและจิตใจของเราทุกคนด้วยครับ” นาวาตรีวรวิทย์ กล่าว พร้อมเสริมว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นดังกล่าว สร้างเสริมกระแสการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม และแรงบันดาลใจที่จะทำความดีในเรื่องต่างๆ ต่อไปได้อย่างมาก

“เรากำลังจะเปลี่ยนจากภาพของขยะล้านชิ้น ให้กลายเป็นล้านรอยยิ้มทั่วไทยครับ”

This slideshow requires JavaScript.

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team