ดูหนังออนไลน์
Politics

เตรียมชั้น 4 รัฐสภาใหม่ รับส.ส.ใหม่รายงานตัวพรุ่งนี้

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เตรียมสถานที่ได้รองรับการรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)ชุดใหม่ หรือชุดที่ 25 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองรายชื่อ ส.ส. อย่างเป็นทางการในวันนี้(7 พ.ค.) แล้วจำนวน 349 คน ซึ่งได้มีการเตรียมพื้นที่ชั้น 4 ของอาคารวุฒิสภา ที่รัฐสภาใหม่ ย่านเกียกกายไว้ เพื่อรองรับส.ส.มารายงานตัวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

โดยจัดเป็นห้องไว้สำหรับการรายงานตัว กรอกเอกสารยื่นหลักฐาน ลงชื่อ ถ่ายรูปทำบัตรแสดงตน ติดตั้งแอพลิเคชั่น และรับเอกสารต่างๆอาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมาย ญัตติ และกระทู้ถาม

อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ส.ส. ใหม่แล้ว ก็จะต้องเข้าร่วมรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา พร้อมสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่  คาดว่าจะมีขึ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562  ตามเงื่อนเวลา 15 วัน หลังประกาศรับรอง ส.ส.  โดยรัฐพิธีจะจัดขึ้น ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม หลังจากนั้นจะมีการนัดประชุมเพื่อเลือกตำแหน่งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จะใช้สถานที่ประชุมชั่วคราว ห้องประชุม ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight