ดูหนังออนไลน์
General

สงกรานต์เลือด!! สรุปอุบัติเหตุ ‘กทม.’ เสียชีวิตสูงสุดในรอบ 5 ปี

“ศูนย์เอราวัณ” สรุปสถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 11 – 17 เม.ย. ในพื้นที่ กทม. เสียชีวิต 23 ราย สูงสุดในรอบ 5 ปี ชี้ส่วนใหญ่เกิดจากขับรถเร็ว

ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รายงานสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน โดยศูนย์เอราวัณประสานกำลังเครือข่ายการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 95 โรงพยาบาล และมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สรุปข้อมูลยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 2,269 เหตุการณ์ มีผู้บาดเจ็บสะสม จำนวน 2,246 ราย เสียชีวิต จำนวน 23 ราย เป็นชาย 18 ราย หญิง 5 ราย

ทั้งนี้ สาเหตุอุบัติเหตุการเสียชีวิตสูงสุดจากการไม่สวมหมวกกันน็อคและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 41.57% ส่วนดื่มแอลกอฮอล์ 17.39% โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ 81.96%

อย่างไรก็ตาม สำนักการจราจรและขนส่งรายงานสถิติอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 ปีที่ผ่านมา (2557 – 2561)

  • ปี 2557 มีผู้บาดเจ็บ 11 ราย เสียชีวิต 9 ราย
  • ปี 2558 ผู้บาดเจ็บ 23 ราย เสียชีวิต 10 ราย
  • ปี 2559 ผู้บาดเจ็บ 29 ราย เสียชีวิต 19 ราย
  • ปี 2560 ผู้บาดเจ็บ 35 ราย เสียชีวิต 11 ราย
  • ปี 2561 ผู้บาดเจ็บ 77 ราย เสียชีวิต 9 ราย

ทั้งนี้ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงสุดเป็น รถจักรยานยนต์ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูง คือ ทางตรง โดยปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ไม่มีวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาสุรา

ภาพปกจากเฟซบุ๊ค Anoi Uraiwan

The Bangkok Insight Editorial Team