General

ปภ.เตือนพายุถล่ม 17 จังหวัด ปชช. 1,555 ครัวเรือนเดือดร้อน!

“ปภ.” แจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 17 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,555 ครัวเรือน บาดเจ็บ 9 ราย

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 17 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น แพร่ มหาสารคาม พิษณุโลก ปทุมธานี ลำปาง เลย ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สกลนคร นครพนม เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี ลพบุรี นครราชสีมา และกำแพงเพชร รวม 37 อำเภอ 77 ตำบล 155 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,555 หลัง ผู้บาดเจ็บ 9 ราย

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม อีกทั้งจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ ขอฝากเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบังเพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK