Politics

จำนวนผู้ใช้สิทธิไม่ตรงบัตร! ‘กกต.’ สั่งเลือกตั้งใหม่ 6 เขต

“กกต.” มีมติจัดเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย เหตุจำนวนผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตร พร้อมสั่งนับคะแนนอีกรอบในขอนแก่น

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงถึงผลการประชุมของ กกต. เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งมีมติพิจารณาให้มีการจัดการนับคะแนนหน่วย 2 หน่วย รวมถึงเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด 6 หน่วย และยุติเรื่องอีก 4 หน่วย

นายแสวง กล่าวว่า เขตเลือกตั้งที่สั่งให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ มีจำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง 2 หน่วยเลือกตั้ง จังหวัดยโสธร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และกรุงเทพฯ ในเขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ เนื่องจากผลการนับคะแนนซึ่งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน

ส่วนการสั่งนับคะแนนใหม่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง หลังเกิดกรณีผลการเลือกตั้งนับคะแนนไม่ตรงกัน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน คือ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

สำหรับเรื่องที่สั่งให้ยุติเรื่องมีจำนวน 4 หน่วยเลือกตั้ง คือ จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 และจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 18 ซึ่งทั้งหมดนี้กรณีเดียวกัน คือ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับผลการนับคะแนน

อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่สั่งยุติเรื่องเนื่องจากเห็นว่าเรื่องทั้งหมดไม่มีมูล ส่วนความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการคำนวณสูตร ส.ส. แบบบัญชีราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกันของ กกต. โดยยังไม่มีความชัดเจนใดๆออกมา

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team