ดูหนังออนไลน์
General

‘ผู้ประกอบการข้าวสารฯ’ งดจัดสงกรานต์ฉลองพิธีบรมราชาภิเษก

“สมาคมผู้ประกอบการค้าข้าวสารฯ” งดจัดสงกรานต์ปี 62 เปิดทางเตรียมพื้นที่ฉลองพิธีบรมราชาภิเษก

นายปิยะบุตร จิวระโมไนย์กุล นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสารมีมติร่วมกัน งดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ถนนข้าวสารประจำปี 2562  เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช 2562 ถือเป็นปีแห่งมหามงคลของชาวไทยทุกคน โดยจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยได้กำหนดจัดเตรียมเส้นทาง และงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

ถนนข้าวสารและพื้นที่ใกล้เคียงในเกาะรัตนโกสินทร์ ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญ ที่จะมีพระราชพิธีต่างๆ เกี่ยวเนื่อง และมีการเตรียมปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร จึงมีมติเห็นควรว่า จะงดจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ถนนข้าวสารประจำปี 2562 ชั่วคราว เพื่อให้ภาครัฐและกรุงเทพมหานคร  สามารถจัดเตรียมพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและสมพระเกียรติ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team