World News

‘ไอเอ็มเอฟ’ หนุน ‘แบงก์ชาติญี่ปุ่น’ ขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป

“ไอเอ็มเอฟ” แนะ “แบงก์ชาติญี่ปุ่น” ขึ้นดอกเบี้ยอีก โดยดำเนินการในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป หลังขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปีในการประชุมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ระบุในรายงานล่าสุดว่า กรรมการบริหารไอเอ็มเอฟเห็นด้วยกับการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ยังคงเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยไม่ให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีความผันผวนมากเกินไป และลดความเสี่ยงที่จะมีต่อเสถียรภาพด้านการเงินมหภาคในระหว่างที่บีโอเจอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนโยบายการเงินครั้งประวัติศาสตร์

ขึ้นดอกเบี้ย

ไอเอ็มเอฟ บอกด้วยว่า บีโอเจจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การสื่อสารกับตลาดอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ทั้งนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินบีโอเจ ประกาศขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นสู่ระดับ 0- 0.1% จากระดับติดลบ 0.1% และประกาศยุตินโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี โดยที่ผ่านมาบีโอเจได้ใช้นโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวผ่านการซื้อและขายพันธบัตรดังกล่าว

นอกจากนี้ บีโอเจได้ประกาศยุติการซื้อกองทุน ETF และ J-REITS ซึ่งเป็นกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่น และจะค่อย ๆ ปรับลดการซื้อตราสารหนี้เอกชน โดยวางแผนว่าจะยุติการซื้อตราสารหนี้เอกชนภายในระยะเวลา 1 ปี แต่จะยังเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นในวงเงินเท่ากับในช่วงที่ผ่านมา

การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า บีโอเจได้ตัดสินใจถอนนโยบายการซื้อสินทรัพย์ และการผ่อนคลายนโยบายการเงินซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลานานหลายสิบปี ซึ่งนโยบายเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะพยุงเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้รอดพ้นจากภาวะเงินฝืด

ขึ้นดอกเบี้ย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg

Avatar photo