Videos

‘โครงการลมหายใจเดียวกัน’ กลุ่ม ปตท. ร่วมใจสู้วิกฤติโควิด

กลุ่ม ปตท. มีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการจัดตั้งหน่วยคัดกรอง และโรงพยาบาลสนามแบบครบวงจร (End-to-End) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ตรวจเร็ว แยกเร็ว รักษาเร็ว” เป็นการตรวจรักษาแบบครบวงจรแห่งแรก ที่ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยเร็วที่สุด

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วน ในการร่วมแก้ปัญหาโควิด 19 ซึ่งเป็นวิกฤติใหญ่ของประเทศ

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน กลุ่ม ปตท. ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ความรุนแรงในหลายด้าน จนนำมาสู่การจัดตั้ง “โครงการลมหายใจเดียวกัน” ขึ้นในปี 2564 เพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และร่วมดูแลประชาชน โดยเฉพาะการมอบเครื่องช่วยหายใจ ออกซิเจนเหลว อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และในขณะนี้ ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย

กลุ่ม ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผนึกพลังกับภาครัฐและเอกชน ในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 มุ่งตรวจเร็ว แยกเร็ว รักษาเร็ว เพื่อให้ประชาชนผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ไปให้ได้ จึงได้จัดตั้งหน่วยคัดกรองโควิด 19 เปิดคัดกรองเฉลี่ยวันละ 1,000-1,200 คน เมื่อพบว่าติดเชื้อจะคัดแยก และให้ยารักษาทันที และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยวางระบบ Home Isolation และ โรงพยาบาลสนาม สีเขียว 1,000 เตียง สีเหลือง 300 เตียง พร้อมจัดตั้ง “โรงพยาบาลสนาม ICU” 120 เตียง ถือเป็น ICU สนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่มีความสำคัญยิ่ง ในการช่วยลดการเสียชีวิตของประชาชน

ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรทุกภาคส่วน ผนวกกับความร่วมมือด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีของกลุ่ม ปตท. ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วย และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในระยะเวลาเพียง 1 เดือน (9 ส.ค.-8 ก.ย.) หน่วยคัดกรองโควิด 19 และโรงพยาบาลสนามครบวงจร กลุ่ม ปตท. ให้บริการคัดกรองแก่ประชาชนไปแล้วกว่า 23,000 ราย ให้การรักษาผู้ติดเชื้อกว่า 2,600 ราย ในทุกระดับอาการ ขณะนี้ มีผู้หายป่วยจากการรักษาในโครงการฯ แล้วกว่า 1,100 ราย คิดเป็น 42%

กลุ่ม ปตท. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งเสริมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ จนกว่าสถานการณ์โควิด 19 จะผ่านพ้นไป ด้วยเชื่อว่าคนไทยทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกัน จึงขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight