ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

คนไม่กล้าฉีดวัคซีนโควิด! ยอดจองคิว 1.55 ล้านราย จากเป้า 16 ล้านราย

กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม”แล้ว 1,548,578 ราย ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่อนข้างมาก คิดเป็น 13.25% แม้จะมีการรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนโควิด-19

วัคซีนโควิด

จากฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่านับตั้งแต่ให้เปิดจองวัคซีนของ Wแอสตราเซเนกา” สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11.7 ล้านคน และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 4.3 ล้านคน มีจำนวนการจองคิวเพีง 1,548,578 ราย

สำหรับผู้จองคิว ผ่าน “หมดพร้อม” จำนวน 1,252,345 ราย และผ่านโรงพยาบาล 296,233 ราย

วัคซีนโควิด

อ่านรายละเอียด: