ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

โควิดเชียงใหม่ 3 พ.ค.ลด ติดเชื้อรายใหม่ 41 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิดในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 พ.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต

รวมสะสมในรอบการระบาดเดือนเมษายน 3,726 ราย มีผู้ติดเชื้อรักษาหาย 2,229 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,490 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม รวม 7 ราย

โควิดเชียงใหม่

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะรายงานสถานการณ์วันนี้ในช่วงเย็น

อ่านข่าวเพิ่มเติม: