ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

เชียงใหม่เปิด 18 สถานที่เสี่ยง ใครไปมา 28 มี.ค.-11 เม.ย. ตรวจโควิดด่วน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศใช้ผู้ที่เดินทางไปร้านอาหารและสถานบริการ 18 แห่ง โดยจากการสอบสวนโรคที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ไปสถานที่ทั้ง 18 แห่ง

โควิดเชียงใหม่

สำหรับการระบาดในสถานที่ต่าง ๆ ส่วนมากเป็นร้านเหล้าและอาหาร โดยพบการระบาดตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. เป็นต้นมา มีรายละเอียดดังนี้

โควิดเชียงใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม: