ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

‘5 ธันวาคม’ วันที่เป็น 3 โอกาสสำคัญของไทย

 

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่คนไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในวันเพียงวันเดียวนี้ กลับเป็นวันที่มีความสำคัญถึง 3 เรื่องด้วยกัน

วันนี้ ตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งที่ผ่านมา วันนี้ ยังถูกกำหนดให้เป็นวันพ่อของชาติด้วย และล่าสุด เมื่อปี 2560 วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ยังถูกกำหนดให้เป็นวันชาติด้วย

แต่เดิมนั้น วันชาติของไทย กำหนดให้เป็นวันที่ 24 มิถุนายน เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งวันชาติของไทย อยู่มานานถึง 21 ปี นับตั้งแต่ปี 2503

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ (ประเทศไทย)

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชหฤทัย และพระสติปัญญาของพระองค์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันยังประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรของพระองค์มาโดยตลอด

ทำให้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า

การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้

1. เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2. เป็นวันชาติ

3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ 9 และตระหนักในความสำคัญของการเป็น “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” ไปพร้อมๆ กัน รัฐบาลไทย จึงกำหนดที่จะจัดงาน วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ, และวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้นพร้อมๆ กัน ทั่วประเทศ

สำหรับในปีนี้ กรุงเทพมหานคร จะใช้สถานที่บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย ทำเนียบองคมนตรี สวนสราญรมย์ มิวเซียมสยาม ฯลฯ เป็นสถานที่จัดงานดังกล่าว โดยจะเริ่มงานตั้งแต่ 10.00 น. ไปจนถึง 21.30 น.

ทั้งนี้ จะมีการเปิดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ให้ประชาชนเข้าสักการะด้วยตั้งแต่เวลา 10.00 น. ไปจนถึง 21.00 น.

ในส่วนของต่างจังหวัดทั่วประเทศนั้น นายฉัตรชัย พรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทย  ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ร่วมกับประชาชนในทุกจังหวัด จัดงานขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม โดยเริ่มจากพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.30 น. พิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เวลา 08.30 น.

จากนั้นในเวลา 19.19 น. จะเป็นพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังที่เคยปฏิบัติมาในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกๆ ปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team