ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

เช็คสิทธิ์ ‘ประกันสังคมมาตรา 33’ แค่ 3 ขั้นตอน แป๊บเดียวรู้ผลเลย!


สำนักงานประกันสังคมเริ่มโอนเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (28 ส.ค. 63) ซึ่ง ประกันสังคมมาตรา 33 ที่สงสัยว่า ตนเองเข้าข่ายได้รับเงินชดเชยหรือไม่ สามารถ เช็คสิทธิ์ ได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น

แป๊บเดียว รู้ผลแน่นอน!

เช็คสิทธิ์ ประกันสังคมมาตรา 33

ประกันสังคมมาตรา 33 คือใคร?

ประกันสังคมมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือเรียกง่ายว่า “พนักงานเอกชน” ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 มีจำนวน 11 ล้านคน จากผู้ประกันตนทุกประเภททั้งหมด 16 ล้านคน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครองตามปกติ 7 กรณี ดังนี้ เจ็บป่วย เสียชีวิต ว่างงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

โดยล่าสุดผู้ประกันตนมาตรา 33 ยังได้รับความคุ้มครองกรณีที่ 8 คือ ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 หากผู้ประกันตนถูกกักตัว หรือ ปิดกิจการชั่วคราว เพราะไวรัสโควิด-19 แต่มีเงื่อนไขว่า ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบเกิน 6 เดือน

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบไม่เกิน 6 เดือน ภายใน 15 เดือน จะไม่สามารถรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 จากกองทุนประกันสังคมได้ ส่งผลให้รัฐบาลมีมตินำเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท มาจ่ายชดเชยรายได้ให้ผู้ประกันตนกลุ่มนี้จำนวนเกือบ 6 หมื่นคน

 

เช็คสิทธิ์ “ประกันสังคมมาตรา 33” ได้รับ 15,000 บาทหรือไม่?

ประกันสังคมมาตรา 33 สามารถ เช็คสิทธิ์ ว่า ตนเองเข้าข่ายได้รับเงินชดเชยรายได้จำนวน 15,000 บาทดังกล่าวหรือไม่ ตามขั้นตอนดังนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ประกันสังคม ที่นี่ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา”

ประกันสังคม

2.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ กรอกรหัสตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพ แล้วคลิกปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์”

ประกันสังคม

3.ระบบจะแสดงผลว่า ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงิน 15,000 บาท หรือไม่

ประกันสังคม 2

คุณสมบัติ 5 ข้อ “ประกันสังคม” ได้เงิน 15,000 บาท

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ รับเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท จะต้องมี 5 คุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบ ประกันสังคม โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น “พนักงานเอกชน” มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  • สัญชาติไทย
  • อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
  • จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนหลังตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป
  • ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่อย่างใด

MRT รถไฟฟ้า11

เริ่มจ่ายเงินเมื่อไหร่?

สำนักงาน ประกันสังคม เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (28 ส.ค. 63) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

  • ผู้ประกันตนที่ใช้บัญชีของ “ธนาคารกรุงไทย” จะได้รับภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563
  • ผู้ประกันตนที่ใช้บัญชีของ “ธนาคารอื่นๆ” จะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 15,000 บาท ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใด และเมื่อโอนเงินแล้ว สำนักงานประกันสังคมจัดส่งข้อความผ่านระบบ SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม