ดูหนังออนไลน์
Personal Finance

จับตาธุรกิจบัตรเครดิตปี 64 โควิดกระทบ – โจทย์ธุรกิจซับซ้อน!!

“ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ชี้ ธุรกิจบัตรเครดิตปีนี้ 64 โควิดกระทบผู้บริโภค…ผู้ให้บริการเผชิญโจทย์ซับซ้อน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ธุรกิจบัตรเครดิต เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดต่อเนื่องหลายระลอกของโควิด 19 โดยปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรชะลอตัวในทุกกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากมาตรการจำกัดการเดินทาง การรักษาระยะห่างทางสังคมและรายได้ที่ลดลงของลูกค้าบางกลุ่ม

จากการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต พบว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกือบ 80% เลือกที่จะผ่อนชำระคืนบางส่วน และราว 48% ของกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตที่เข้ามาตรการช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน เลือกขอผ่อนผันภาระผ่อนชำระต่อเดือนลง สะท้อนว่าการระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของลูกหนี้

ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่อง ไปยังผู้ให้บริการบัตรเครดิต ที่ต้องเผชิญโจทย์ธุรกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เป็นบัตรหลักที่ลูกค้าเลือกใช้ การกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตร และการบริหารความเสี่ยงของหนี้เสียที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

สำหรับภาพรวมธุรกิจบัตรเครดิตปี 2564 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและบริการที่ยังไม่กลับเป็นปกติ อาจส่งผลให้ยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิตทั้งระบบ รวมผู้ให้บริการที่เป็นแบงก์และนอนแบงก์ ทรงตัวหรืออาจหดตัวต่อเนื่องในกรอบ -1.0% ถึง +0.5% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่หดตัว 1.6%

ทั้งนี้ คาดว่า ผู้ให้บริการบัตรเครดิต จะเน้นกลยุทธ์การทำตลาดที่ค่อนข้างระมัดระวัง เพื่อดูแลประเด็นด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย ควบคู่กับการเสนอแคมเปญ เปลี่ยนวงเงินบัตร เป็นสินเชื่อเงินก้อนเพื่อกระตุ้นการใช้วงเงินบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ข้อจำกัดด้านรายได้ที่ลดลงของผู้ถือบัตรบางกลุ่ม รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในช่องทางออนไลน์ออกแคมเปญทางการตลาด เพื่อตอบโจทย์ความนิยมในการชำระเงินผ่านบัตรในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่เน้นความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม การดูแลคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้ในเชิงรุก มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน ตลอดจนการขยายเวลาโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ของธปท. ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564 อาจมีส่วนช่วยปรับปรุงสถานะทางการเงินของลูกหนี้ และบรรเทาแรงกดดันต่อปัญหาคุณภาพหนี้บัตรเครดิตได้บางส่วน

ทั้งนี้ แม้ทิศทางตัวเลข NPL ของบัตรเครดิตอาจยังไม่เพิ่มขึ้นชัดเจน โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ NPL บัตรเครดิตในระบบไว้ที่ 1.90 – 2.50% ใกล้เคียงกับระดับ 1.91% ณ สิ้นปี 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม